Mimořádné odměny v sociálních službách musí být vyplaceny najednou a neprodleně

Na odborový svaz se v posledních dnech obrací řada zaměstnanců ze sociálních služeb, kteří se potýkají s oznámením zaměstnavatelů, kteří jim sdělují, že jim budou jejich zasloužené odměny za období II. vlny pandemie COVID-19 vyplácet postupně nebo v pozdějších termínech.
 
Odborový svaz s výkladem, že lze odměny vyplácet postupně nebo v pozdějším termínu, nesouhlasil, a proto se obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí žádostí o stanovisko – stanovisko MPSV viz níže jako soubor ke stažení.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo, že zaměstnavatelé jsou povinni postupovat v souladu se zákoníkem práce a že odměny jsou stejně jako plat nebo mzda splatné nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém právo na odměnu vzniklo.
Je zřejmé, že odměny musí být zaměstnancům vyplacené podle § 141, odst. 1 zákoníku práce. 
 
Přílohy:
 
  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR