Minimální mzdy v 10 zemích EU hluboko pod hranicí chudoby!

Tisková zpráva EOK

Podle nové zprávy Evropské odborové konfederace, (EOK) jsou v mnoha zemích EU minimální mzdy tak hluboko pod oficiální hranicí chudoby, že mnozí pracující mají problémy s výplatou vyjít.

Minimální mzdy by se musely zvýšit ve Španělsku o 62%, v České republice o 51 % a v Německu o 28%, jen aby dosáhly hranice příjmové chudoby (kterou stanovila OECD ve dvou třetinách národní mediánové mzdy).

V deseti zemích EU je minimální mzda na úrovni 50% mediánové mzdy nebo pod ní, což představuje značné problémy pro ty, kteří pracují za minimální mzdu.

 

Země

Minimální mzda jako % národní mediánové mzdy za plný úvazek

% o kolik by se minimální mzda musela zvýšit, aby dosáhla na úroveň národní mediánové mzdy za plný úvazek

Hodnota v Eurech, o kolik by musela vzrůst hodinová minimální mzda, aby dosáhla na úroveň národní mediánové mzdy za plný úvazek

Belgie

50%

20%

1,86

Velká Británie

49%

22%

1,97

Řecko

48%

25%

0,84

Slovensko

48%

25%

0,63

Německo

47%

28%

2,45

Nizozemí

45%

33%

3,17

Irsko

45%

33%

3,08

Estonsko

41%

46%

1,29

Česká republika

40%

51%

1,25

Španělsko

37%

62%

2,67

 

„Minimální mzdy jsou příliš nízké,“ říká Esther Lynch, tajemnice EOK. „EU by měla stanovit konečné datum pro zvýšení zákonné minimální mzdy na nejméně 60% mediánu mzdy. Je zřejmé, že to nelze udělat přes noc, ale cíl by měl být stanoven v celé EU a členské státy by měly zasednout s odbory a zaměstnavateli, aby diskutovali o tom, jak a kdy toho docílit.“

„Zvýšení minimální mzdy na 60% mediánové nebo průměrné mzdy v každé zemi by výrazně snížilo pracující chudobu a podpořilo ekonomický růst.“

Cíl EU pro zákonné minimální mzdy by nezasahoval do kolektivně vyjednávaných minimálních mezd, pokud jde o vyjednanou úroveň nebo to, jak jsou dohodnuty.

Některé země EU mají tak nízké mzdy, že se minimální mzdy pohybují kolem 2/3 národní mediánové mzdy, aniž by nutně stačily k životu, např. Rumunsko a Bulharsko.

EOK bude vyžadovat, aby byly v rámci akčního plánu realizace Evropského pilíře sociálních práv zvýšeny minimální mzdy.

Více informací

  • Informační dokument s údaji z 19 zemí EU se zákonnými minimálními mzdami je na https://drive.google.com/file/d/0Bwxqm99to8t9aU5CR1JNZEVGREE/view
  • 22 ze 28 členských států má celostátní zákonem stanovenou minimální mzdu, ale Bulharsko, Chorvatsko a Malta se nevyskytují v databázi OECD, která byla použita pro tuto tiskovou zprávu a infromační dokument.
  • Rakousko, Dánsko, Finsko, Itálie a Švédsko mají odvětvové minimální mzdy stanovené kolektivními smlouvami; Kypr má zákonné minimální mzdy pro určité profesní skupiny.