Ministerstvo životního prostředí přidá evropské peníze na zajištění pitné vody pro obce!

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ČR obcím od 1. září letošního roku nabídne čtvrt miliardy korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody. Podle vlastní tiskové zprávy ministerstvo životního prostředí tak umožní včas nachystat dostatek kvalitních projektů, které se již od příštího roku budou moci ucházet o podporu z evropských fondů na jejich realizaci.

„Nastartujeme tak rychlé čerpání evropských peněz z nového programového období 2021– 2027 a zároveň více než třem stovkám obcí zajistíme přístup ke kvalitní pitné vodě,“ říká k tomu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle tiskové zprávy nové programové období operačních programů se naplno rozeběhne v příštím roce, už nyní ale obce mohou začít chystat své projektové a zadávací dokumentace na výstavbu vodovodů, úpraven vody a přivaděčů, včetně související výstavby kanalizací. Finance na jejich přípravu mohou čerpat z úplně nové výzvy Národního programu Životní prostředí. Příjem žádostí startuje 1. září 2020 a připraveno je celkem 250 milionů korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.

„Naším dlouhodobým cílem je, aby obyvatelé obcí a měst měli přístup ke kvalitní pitné vodě. Jen v letošním roce jsme na podporu výstavby vodovodů, úpraven vody a přivaděčů mezi obce rozdělili už jednu miliardu korun. Nyní dáme šanci dalším třem stovkám obcí, kterým zafinancujeme kompletní dokumentaci nezbytnou pro zahájení těchto finančně a časově náročných projektů. O prostředky na jejich vlastní realizaci si pak obce požádají v novém Operačním programu Životní prostředí,“ dále vysvětluje ministr Richard Brabec. A dodává, že takto připravené kvalitní projekty umožní rychle rozjet čerpání evropských peněz z nového programového období.

MŽP dále uvádí, že dotace na pořízení projektové přípravy na vybudování vodovodu, úpravny vody, přivaděčů, včetně související výstavby kanalizace, pokryje až 90 % výdajů a vyšplhat se může až na částku 5 milionů korun. Co konkrétně je možné do projektové přípravy zahrnout upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, který říká, že obcím ministerstvo zafinancuje kompletní dokumentaci, tzn. počáteční podkladové studie jako je například geologický či hydrogeologický průzkum, odborný posudek, dále projektovou i zadávací dokumentaci. Peníze obcím navíc ministerstvo poskytne zálohově a teprve po doložení skutečných výdajů bude provedeno vyúčtování dotace.

Oprávněnými příjemci mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než poloviny veřejnoprávními subjekty. Příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury. Žádosti je možné podávat od 1. září 2020 do 29. ledna 2021, nebo do vyčerpání alokace.

Podle Petra Valdmana ministerstvo očekává, že o dotace bude veliký zájem, proto by obce neměly s podáním žádosti příliš dlouho váhat. Jakmile bude alokace výzvy naplněna, příjem žádostí bude uzavřen. Průměrné náklady na projektovou přípravu se pohybují např. u 20 milionového projektu kolem osmi set tisíců korun. Ministerstvo předpokládá tedy, že podpoří něco kolem tří stovek projektů a připraví tak investice v hodnotě kolem 6 miliard korun pro rychlé a efektivní čerpání z nového Operačního programu Životní prostředí.

  • Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR