Ministr zemědělství Z. Nekula na Radě v Bruselu: Dovozy zemědělských komodit do Evropské unie nesmí vést ke zbytečnému odlesňování

Odlesňování a znehodnocování lesů kvůli výrobkům, které se dovážejí do Evropy, situace na komoditních trzích nebo otázka rybolovných práv byla témata včerejšího zasedání ministrů zemědělství zemí EU na Radě pro zemědělství a rybolov. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že situace v sektoru prasat v České republice je i nadále kritická. Upozornil také na problémy s odbytem českých jablek.

Jedním z hlavních témat na zasedání Rady bylo odlesňování a znehodnocování lesů při produkci zemědělských výrobků a dřeva. Připravovaná pravidla obchodu se třetími zeměmi by měla zajistit, že EU nebude obchodovat se zbožím, při jehož výrobě dochází ke kácení a degradaci lesů a pralesů.

„Chceme mít v Evropské unii přehled o tom, jaké výrobky se sem dováží a jak byly vyrobeny. Jde o to, aby kvůli produkci některých komodit, jako je například sója, hovězí maso, dřevo či palmový olej, nedocházelo ke kácení pralesů a dalšímu znehodnocování lesů. Jednoznačně s tímto souhlasím. Ochrana cenných ekosystémů a šetrné hospodaření v nich je pro mě prioritou,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Nařízení, o kterém nyní diskutují členské státy EU, se nedotkne pouze výrobců, ale také obchodníků a vývozců. Pro Českou republiku je důležité nastavit parametry tak, aby nároky na výrobce a obchodníky nebyly zbytečně byrokraticky náročné a také aby nová pravidla nevedla k neúměrnému navýšení nároků na kontrolní orgány.

Česká strana proto navrhuje zjednodušit systém a odložit účinnost alespoň pro malé a střední podniky. Vedle dřeva se nařízení týká i palmového oleje, sóji, skotu a hovězího masa, kávy, kakaa a výrobků z nich, jako jsou kůže, čokoláda a nábytek.

V rámci debaty o situaci na komoditních trzích ministr Nekula znovu upozornil na kritickou situaci v sektoru prasat v České republice.

„Situace v chovech prasat se u nás nezlepšila, spíše naopak. Chovatelé produkují značně pod výrobními náklady a cenová situace je pro ně opravdu neúnosná. Opakovaně proto žádám o zavedení mimořádné finanční podpory na evropské úrovni do nejpostiženějších regionů, která je nezbytná pro udržení tohoto sektoru,“ uvedl ministr Z. Nekula.

Evropská komise v této souvislosti uvedla možnost využít finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, státní podpory nebo de minimis. Ministr Z. Nekula dále upozornil na přetlak polských jablek na evropském trhu způsobený embargem na dovoz do Běloruska. To dopadá i na české pěstitele, kteří zaznamenávají menší odbyt, a nepříznivě ovlivňuje ceny nejen na českém trhu, ale i společném evropském trhu.

V rámci neformálního oběda ministr Z. Nekula diskutoval se svými evropskými kolegy o využití vědy a výzkumu v oblasti rybolovu. Česká republika se jako vnitrozemský stát aktivně věnuje především otázkám sladkovodního rybolovu a akvakultury. V tomto sektoru má ČR velmi kvalitní vědeckou a akademickou základnu. Při nadcházejícím předsednictví v Radě EU bude proto Česká republika usilovat o nastavení vhodných podmínek pro udržitelný a odolný rozvoj akvakultury.

Dalšími tématy jednání ministrů zemědělství bylo například posílení soudržnosti zemědělské a obchodní politiky EU s cílem podpořit udržitelné potravinové systémy, podpora postavení zemědělců ve výrobním řetězci, fytosanitární opatření při dovozu do Unie, propagační politika zemědělských produktů nebo předpisy týkající se obchodování se psy.

V rámci zasedání se ministr Z. Nekula setkal s německým ministrem výživy a zemědělství Cemem Özdemirem, s francouzskou ministryní pro námořní záležitosti Annick Girardinovou, s rakouskou ministryní zemědělství Elisabeth Köstingerovou, s belgickým ministrem zemědělství Davidem Clarinvalem a s komisařem pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginiusem Sinkevičiusem.

  • Zdroj: MZe