Minulý rok se urodilo více obilovin, luskovin, cukrovky i chmele

Celková loňská sklizeň obilovin byla proti roku 2020 vyšší o 1,2 %, luskovin se urodilo meziročně více o 21,8 %, cukrovky o 12,9 % a chmele o 40,2 %. Vyšší byla i sklizeň všech druhů olejnin s výjimkou řepky, které se sklidilo o 17,7 % méně.
 
Podrobný pohled na loňské výsledky rostlinné výroby přináší nově vydaná publikace Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2021.

Sklizňová plocha obilovin, včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin, se meziročně zvýšila o tisíc ha, tj. o 0,1 % na 1 345,8 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 8 227,1 tis. tun byla meziročně vyšší o 100,4 tis. tun, tj. o 1,2 %. Nad úrovní roku 2020 byla sklizeň pšenice jarní, ovsa, kukuřice na zrno a ostatních obilovin. Hektarový výnos obilovin 6,11 tuny byl meziročně vyšší o 0,07 tuny, tj. o 1,2 %, z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 6,47 tuny (6,20 tuny v roce 2020), pšenice jarní 4,93 tuny (4,31 tuny), žita 5,03 tuny (5,48 tuny), ječmene ozimého 5,87 tuny (6,09 tuny), ječmene jarního 5,09 tuny (5,15 tuny), ovsa 3,37 tuny (3,92 tuny), kukuřice na zrno 9,65 tuny (9,46 tuny) a tritikale 4,73 tuny (5,07 tuny).

Produkce luskovin byla vyšší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 111,9 tis. tun luskovin. Z toho hrachu na zrno 104,4 tis. tun, což je o 19,6 tis. t (o 23,1 %) více než v roce minulém. Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 812,1 tis. tun představovala proti roku 2020 snížení o 18,8 tis. tun (o 2,3 %). Hektarový výnos ve výši 28,15 tuny byl o 0,42 tuny vyšší. V roce 2021 došlo ke snížení osevních ploch olejnin celkem o 7,9 tis. ha (o 1,8 %) na výměru 442,3 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 176,3 tis. tun je o 171,2 tis. tun nižší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 024,9 tis. tun, v roce předchozím 1 245,3 tis. tun, čímž došlo ke snížení o 220,4 tis. tun.

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 8 883,6 tis. tun zelené píce, tj. o 558,8 tis. tun méně než v roce 2020. Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku vyšší. V roce 2021 bylo sklizeno 333,5 tis. tun zeleniny (310,7 tis. tun v roce 2020). Produkce ovoce (bez malin, včetně domácností) 313,5 tis. tun byla proti loňskému roku nižší (314,1 tis. tun v roce 2020). Na 16,4 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 5,51 tuny (5,60 tuny v roce 2020) sklidilo 90,1 tis. tun hroznů, tj. o 318 tun méně než v roce 2020. Produkce chmele ve výši 8 306 tun se proti roku 2020 zvýšila o 2 381 tun (tj. o 40,2 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,67 tuny byl také vyšší, a to o 0,48 tuny než v roce minulém.

  • Zdroj: Český statistický úřad