Mladí odboráři diskutovali o podpoře demokratických hodnot

Ve druhé polovině června se konal mezinárodní online seminář s názvem Mladí odboráři podporují demokratické hodnoty. Online seminář pořádal ČMOS PŠ ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung v České republice v rámci společného projektu Vzdělávání a demokracie: Role učitelů a jejich organizací v demokratické společnosti.

Během online semináře vystoupili Michal Horník, předseda sekce mladých ČMOS PŠ, Tomáš Kuželík, předseda sekce mladých slovenského svazu OZPŠaV, Szymon Lepper, předseda mladých polského svazu ZNP, Janis Klusmann a Minel Hänel z německého svazu GEW.

Zástupci sekcí mladých těchto svazů v rámci prezentací představili svoje sekce a informovali účastníky online semináře o jejich aktuální činnosti. V rámci příspěvků byla zmíněna role mladých lidí jakožto další generace a kontinuity odborových svazů, ale i jejich přínos v oblasti dalších témat, kterými by se svazy mohly, či měly zabývat.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství