Mor prasat v Německu dostává Evropu pod tlak!

V těchto dnech nastala složitá situace, která se týká dovozu vepřového masa, neboť v sousedním Německu vypukl africký mor prasat. Jak nás informoval Zemědělský svaz ČR a Český svaz zpracovatelů masa, výsledkem této události je skutečnost, že Čínská lidová republika, Vietnam a Jižní Korea již zakázaly dovoz vepřového masa, a to z celého území Spolkové republiky Německo. Z tiskové zprávy dále vyplývá, že nákaza byla potvrzena u uhynulého prasete divokého v blízkosti polských hranic.

„Včera německé veterinární dozorové orgány potvrdily další úhyn divokých prasat na AMP. Obáváme se, že výpadek exportu se výrazně projeví na českém trhu,“ prohlásil předseda Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík. Uhynulé kusy, u nichž testy nákazu prokázaly, byly nalezeny v okrese Spree-Neisse u Chotěbuzi v Braniborsku. Region hraničí s Polskem, kde se nákaza dlouhodobě vyskytuje.

Zemědělský svaz ČR ve své zprávě dále vysvětluje, že krátce po oznámení výskytu afrického moru prasat, poklesly ceny vepřového masa v sousedním Německu. „Vzhledem k tomu, že tato země zajišťuje plnou pětinu (20 %) produkce vepřového masa v Evropské unii a přitom jde o druhého největšího producenta vepřového masa v EU, projeví se tato nerovnováha trhu, která tímto vznikla, na ceně prasat,“ obává se předseda ZS ČR Martin Pýcha.

Zemědělský svaz ČR dále uvedl, že v zemích, které jsou exportéry do států, jež dovoz z Německa zakázaly, cena vepřového masa roste. Jde především o Španělsko, Francii, Irsko, Nizozemí a Dánsko. Přitom zase, pro změnu, v zemích střední a jihovýchodní Evropy dochází ke zvýšení dovozu vepřového masa z Německa a lze tak v nejbližší době očekávat snížení cen. „V této době je nutné udržet odbyt českých prasat a českého vepřového masa na trhu. Obracím se proto na zpracovatele, aby přednostně kupovali česká prasata před tlakem dovozů, které lze očekávat a o stejné prosím také zástupce obchodu,“ doplnil Martin Pýcha svoje sdělení.

„Společně, jak zemědělci, tak zpracovatelé, vyzýváme české spotřebitele, aby zůstali věrni českému masu a svým nákupem podpořili české chovatele a zpracovatele masa,“ zdůraznil ve výzvě Zemědělského svazu ČR a Českého svazu zpracovatelů masa Martin Pýcha.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR