Možnosti výpomoci mezi zaměstnavateli

Podnikům, kterým v těchto dnech chybí zaměstnanci například kvůli karanténě nebo péči o děti, můžou vypomoci lidé z jiných firem. Umožňuje to české pracovní právo.

Aktuálně neřeší všichni zaměstnavatelé tytéž problémy. Někteří nemohou provozovat svou činnost proto, že jim chybí zaměstnanci v důsledku OČR (péče o školou či školkou povinné děti v důsledku uzavření škol), karantény, případně DPN. Jiní zaměstnavatelé museli svou činnost omezit či přerušit kvůli chybějícím vstupům, ztrátě zakázek, omezením v možnostech dopravit své výrobky k zákazníkům nebo jako přímý důsledek koronavirových opatření vlády (zrušení veřejných akcí).

Pro případ, že na straně jedné stojí zaměstnavatel, který lapidárně řečeno „má zaměstnance, ale nemají co dělat“ a na straně druhé zaměstnavatel, který potřebuje vyrábět, ale „nemá lidi“, uvádíme některé možnosti, které upravuje i naše relativně přísné pracovní právo:

1) Dočasné přidělení zaměstnance podle §43a ZP

Jednou z možností je tzv. dočasné přidělení zaměstnance, tedy dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli. Nejde o agenturní zaměstnávání; základním rozdílem je, že za dočasné přidělení zaměstnance není možné sjednat odměnu. Se zaměstnavatelem, ke kterému bude zaměstnanec dočasně přidělen, lze dohodnout pouze úhradu mzdových/platových nákladů a souvisejících cestovních náhrad. Mzdu/plat i cestovní náhrady zaměstnanci přitom nadále vyplácí přidělující zaměstnavatel. Současně ale platí, že pracovní a mzdové/platové podmínky takto dočasně přiděleného zaměstnance nesmějí být horší, než podmínky srovnatelného zaměstnance u zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.

Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovním poměru u svého (přidělujícího) zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu dočasně ukládá, organizuje jeho práci, řídí ji a kontroluje a také zajišťuje BOZP ten zaměstnavatel, k němuž je dočasně přidělen (a to v zastoupení přidělujícího zaměstnavatele).

Podmínkou dočasného přidělení podle § 43a ZP je písemná dohoda se zaměstnancem (tj. každým, bude-li se zapůjčení týkat více zaměstnanců), kterou ale může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít nejdříve po 6 měsících od vzniku pracovního poměru. Obsahové náležitosti dohody upravuje § 43a odst. 3 ZP (zejména je nutné sjednat odkdy a jak dlouho bude zaměstnanec dočasně přidělený a jakou práci a kde bude vykonávat). Před uzavřením této individuální dohody, popř. nejpozději současně ní, bude uzavírána také dohoda mezi oběma zaměstnavateli upravující podmínky dočasného přidělení a počet těchto zaměstnanců.

kategorie Právní infoservis