MPSV spustilo nový seriál příběhů lidí jimž pomohlo sociální bydlení

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Podpora sociálního bydlení“ připravil seriál příběhů lidí, kterým sociální bydlení pomohlo k lepšímu a kvalitnějšímu životu.
 
Čtenáři se tak setkávají s příběhy inspirovanými skutečnými osudy matek samoživitelek, seniorů, handicapovaných a dalších lidí, kteří žijí běžně kolem nás. Zásluhu na zlepšení životních podmínek těchto lidí mají obce, neziskové organizace i stát, a to díky sociálnímu bydlení a sociální práci.
 
Projekt Podpora sociálního bydlení od roku 2017 metodicky vedl 16 obcí, které se rozhodly na svém území zavést sociální bydlení. Díky aktivnímu přístupu obcí se do standardních bytů dostaly stovky lidí přežívajících na ubytovnách, v azylových domech, v nevyhovujícím
bydlení nebo dokonce na ulici. Nejpočetnější skupinu obyvatel sociálních bytů tvořili samoživitelky a samoživitelé, kteří patří, spolu se seniory, mladými lidmi opouštějícími ústavní zařízení, lidmi s duševním či zdravotním onemocněním, oběťmi domácího násilí nebo lidmi čelícími diskriminaci, mezi nejohroženější cílové skupiny.
 
Příběhy těchto lidí jsou zveřejňovány pravidelně každou středu na facebookové stránce projektu Sociální bydlení v ČR: www.facebook.com/socialnibydlenivcr/ nebo na webu projektu: www.socialnibydleni.mpsv.cz. Z důvodu zachování anonymity jsou v příbězích upravena jména, přesný věk, někde i pohlaví a další charakteristiky, které by mohly připomínat konkrétní osoby.
 
Bohužel se během pandemie COVID-19 zvyšuje potřebnost podpory sociální práce i podpory v bydlení, stejně jako roste poptávka po pomoci potravinových bank z důvodu poklesu příjmů statisíců lidí po celé ČR. V médiích se objevují příběhy lidí, kteří se ocitli na ulici, tématu domácího násilí nebo sociálního bydlení se dokonce věnoval i TV seriál Ordinace v růžové zahradě.
 
Nový seriál projektu MPSV Podpora sociálního bydlení ukazuje řešení tíživé situace lidí v nouzi, jakým bylo poskytnutí sociálního bydlení.