Mzdové kritérium pro cizince Čechy nediskriminuje

Podmínka, aby zahraniční pracovníci dostávali minimálně 1,2násobek zaručené mzdy ve svém oboru, české zaměstnance nediskriminuje. Ve skutečnosti firmy nabízejí novým pracovníkům více peněz, než stanoví toto kritérium. Bez ohledu na to, jestli má na volné místo nastoupit Čech nebo cizinec. Firmy ctí zásadu „za stejnou práci stejná odměna bez ohledu na národnost“.

Firmy, které chtějí na volná pracovní místa najmout cizince v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, musí zahraničnímu pracovníkovi nabídnout ohodnocení minimálně ve výši 1,2násobku zaručené mzdy. Neznamená to však, že musí cizince platit lépe než české zaměstnance. Podniky hledají uchazeče primárně na českém trhu práce. Před zařazením do programu musí pozici inzerovat na českých úřadech práce a již zde nabízejí vyšší mzdu než 1,2násobek zaručené mzdy pro danou pozici. Pokud se jim nepřihlásí žádný uchazeč, začínají řešit dlouhý proces, aby našli zaměstnance v zahraničí.

Svaz průmyslu zavedení této podmínky podpořil. „Firmy zpravidla nabízejí na všech pozicích vyšší mzdové ohodnocení, než je zaručená mzda. Zaručená mzda je daná nařízením vlády a je to minimum, které musí firmy za práci na určitých pozicích zaměstnanci poskytnout. Praxe ale ukazuje, že mzdy jsou ve firmách ve skutečnosti vyšší, než je garantovaná zaručená mzda a to bez ohledu, zda práci vykonává cizinec nebo Čech, a ctí zásadu rovného odměňování,“ říká Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů. „Na příkladu svářeče můžeme ukázat realitu trhu práce. Zaručená mzda pro tuto profesi je 16 280 Kč. Firmy musí podle mzdového kritéria nabídnout minimálně 1,2násobek této částky, aby mohly obsadit místo i cizincem, pokud se nenajde Čech. Minimálně jim tedy musí nabídnout 19 536 korun. Podniky ale reálně svářečům platí mzdu od 23 tisíc korun bez ohledu na národnost uchazeče,“ vysvětluje Jitka Hejduková.

Pro firmy nejsou cizinci levnou pracovní silou. „Najít a vyřídit pro cizince veškeré potřebné papíry je neuvěřitelně časově i administrativně náročné. Firmy dále investují do jejich dopravy do Česka, vstupní zdravotní prohlídky, proškolení, zaučení a povětšinou jsou to právě zaměstnavatelé, kdo jim zařizuje i ubytování,“ komentuje Jitka Hejduková.

kategorie Aktuálně