Mzdy učitelů dále rostou, ale pomaleji

Učitelé v regionálním školství pobírali po započtení všech příplatků a odměn v roce 2021 průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši téměř 47 tisíc korun, tedy meziročně o osm procent více. Zatímco výdělky učitelů na základních a středních školách se v minulém roce výrazně přiblížily hranici 50 tisíc korun, pedagogové v mateřských školách berou stále v průměru méně než 40 tisíc.

V Česku v roce 2021 působilo podle údajů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci regionálního školství 149 tisíc učitelů. V loňském roce pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 46 843 korun. Jejich výdělky odpovídaly 115 % průměrné celorepublikové mzdy, nicméně ve srovnání se mzdou zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním šlo pouze o 76 %. „Po letech 2018 až 2020, kdy mzda učitelů rostla dvojciferným tempem, došlo v následujícím období ke zpomalení. Minulý rok si učitelé  v regionálním školství meziročně polepšili o 8,1 %, v absolutním vyjádření o 3 525 korun,“ říká Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Učitelství je doménou žen. V roce 2021 zastávaly osm z deseti učitelských pozic v regionálním školství ženy. Průměrná mzda učitelek základních škol dosáhla v minulém roce 132 % průměrné mzdy všech zaměstnankyň v Česku. V případě učitelů mužů to bylo „jen“ 110 %.

Nejlépe placenou skupinou pedagogů v rámci regionálního školství byli středoškolští učitelé, kteří pobírali měsíčně v průměru 49,4 tisíce korun, výše mzdy se však značně liší mezi učiteli všeobecného, resp. odborného vzdělávání a praktického vyučování. Průměrná mzda učitelů na základních školách dosáhla v minulém roce 49,0 tisíce Kč, tj. o více než 10 tisíc korun více nežli mzda učitelů v mateřských školách (39,1 tisíce Kč). Učitelky ve veřejných mateřských školách, které dostávají plat, jsou výrazně lépe finančně ohodnoceny ve srovnání s kolegyněmi pracujícími za mzdu, zpravidla v soukromých školkách. V roce 2021 vydělávaly v průměru o 10 tisíc Kč více.

Mzda, kterou učitelé dostávají, roste úměrně s délkou jejich praxe. Pedagogové v regionálním školství mladší 35 let pobírali v roce 2021 v průměru 40,6 tisíce korun. Jejich kolegové starší 55 let vydělávali přes 50 tisíc korun.

Na základních školách dostávali nejvyšší průměrnou mzdu v roce 2021 učitelé v Libereckém kraji (50,0 tis. Kč), nejméně naopak vydělávali učitelé v kraji Vysočina (48,4 tis. Kč). V relaci k průměrné hrubé mzdě všech zaměstnanců daného kraje však pobírali nejvíce učitelé v Karlovarském a Zlínském kraji (137 % a 135 %) a nejméně učitelé v Praze (99 %).

Podrobné informace jsou dostupné na webu ČSÚ v aktuální publikaci Mzdy učitelů v regionálním školství 2012 – 2021.

  • Zdroj: Český statistický úřad