Na podpoře výzkumu a vývoje nesmí stát šetřit

Státní podpora hraje zásadní roli v rozvoji firemního výzkumu a vývoje. Stimuluje investice do dlouhodobé konkurenceschopnosti firem a celé ekonomiky.

Výzkum vývoj výdaje Kč

Veřejná podpora firemního výzkumu a vývoje má smysl. Zejména menším firmám může pomoci vyvinout unikátní stroje nebo jedinečné produkty, s nimiž pak bodují na náročných trzích. Díky veřejné podpoře mohou firmy také více spolupracovat s vědci z vysokých škol, Akademie věd či soukromých výzkumných organizací.

Význam veřejné podpory potvrzují také výsledky květnového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy mezi více než 150 průmyslovými firmami. Skoro polovina z těch, které investují do výzkumu a vývoje, připustila, že bez veřejných peněz by dělaly méně vlastního výzkumu a vývoje. Více než polovina podniků hodlá letos a příští rok nějakou formu veřejné podpory využít.

VLÁDA NESMÍ ŠKRTAT PENÍZE NA VÝZKUM

Množství peněz, které v Česku směřuje do výzkumu a vývoje, v období před vypuknutím koronavirové krize rostlo. V roce 2019 se vyšplhalo na rekordních 112 miliard korun, což jsou necelá 2 procenta HDP. O tři roky dřív to bylo 80 miliard. Samotné firmy nalily v roce 2019 do výzkumu a vývoje 65 miliard korun. Vláda přihodila ze státního rozpočtu 36 miliard.

Přestože vláda dlouhodobě hovoří o nutnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací a buduje image země pod značkou Country for the Future, pro příští rok chce ministerstvo financí snížit a zakonzervovat státní peníze na tuto oblast na 36,1 miliardy korun. Letos z rozpočtu vyčlenila 37,5 miliardy. Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) přitom v květnu navrhla růst vládních výdajů na výzkum a vývoj na 39,4 miliardy korun pro rok 2022. Do roku 2024 by objem těchto peněz podle návrhu RVVI měl narůst na 41,2 miliardy korun.

Svaz průmyslu s takovým škrtáním nesouhlasí. „V roce 2022 se sice spustí operační programy, z nichž lze část firemního výzkumu financovat, a budou k dispozici také prostředky z Národního plánu obnovy, státní rozpočet přesto bude nadále hrát zásadní roli v podpoře výzkumu a vývoje. Jde o investice do budoucí konkurenceschopnosti firem i celé ekonomiky,“ uvádí Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

VEŘEJNÁ PODPORA DOSTALA OD FIREM TROJKU

Letos se průmyslové firmy soustředí ve výzkumu a vývoji především na inovace stávajících produktů a služeb. V průzkumu Svazu průmyslu to uvedlo 42 procent firem. Třetina podniků se pustí do vývoje nových produktů a služeb. Inovacím ve firemních procesech se bude věnovat čtvrtina firem.
Nejčastěji firmy na výzkumu a vývoji spolupracují podle průzkumu s veřejnými vysokými školami. Na druhém místě jsou soukromé výzkumné organizace. Následují pracoviště Akademie věd ČR. Dosavadní spolupráci s vysokými školami a akademiky firmy hodnotí dobře. Když ji měly oznámkovat jako ve škole na škále od jedné do pěti, získaly tyto instituce v průměru slabší dvojku.

Horší je hodnocení veřejné podpory. Systém dotací na výzkum a vývoj dostal od firem lepší trojku. Svaz průmyslu už v minulosti spolupracoval na zjednodušení administrativy například při žádostech o podporu z programů Technologické agentury. Přesto firmy stále upozorňují na její složitost. „Administrativní náročnost je pořád vysoká. Menší firmy nebo nováčky může od získání dotací odradit,“ tvrdí Jiří Václavík, vedoucí obchodního úseku výzkumné společnosti VÚTS, která má s využíváním podpory dlouholeté zkušenosti.

Fungování nepřímé podpory ve formě daňových odpočtů výdajů na výzkum a vývoj oznámkovaly podniky horší trojkou. „U daňových odpočtů je vidět, že stát má co zlepšovat. Přitom mají ohromný potenciál pro stimulaci firem k výzkumu a vývoji. Svazu průmyslu se už podařilo několik zjednodušení prosadit. Celková podpora vlády pro tento nástroj je však minimální,“ dodává Bohuslav Čížek.

NOVÝ ZÁKON POŘÁD ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ

Svaz průmyslu a dopravy se podílel přes rok na přípravě zásadní novely zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Má zavést mimo jiné další nedotační nástroje podpory výzkumu a vývoje. „Zákon by měl zjednodušit systém podpory a zvýšit jeho pružnost. Je proto znepokojivé, že čeká od začátku tohoto roku na projednání v poslanecké sněmovně. I přes příslib podpory od řady poslanců napříč politickým spektrem, bohužel reálně hrozí, že se nestihne schválit do konce tohoto volebního období,“ varuje Bohuslav Čížek.

Svaz dlouhodobě také apeluje na vládu, aby vytvořila jasný a přehledný systém podpory pro jednotlivé fáze inovačního cyklu. Podniky v průzkumu Svazu průmyslu uvedly, že stát by měl podporu směřovat nejvíce do fáze přerodu výsledků výzkumu a vývoje do nových produktů a služeb. Více peněz by mělo jít i na pomoc s uváděním inovativních produktů na trh. Řada firem totiž přichází s revolučními inovacemi, pro které si musí teprve vybudovat trh. Na něm pak ale mohou těžit z náskoku, který před svou konkurencí díky výzkumu a vývoji získaly.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 3Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Z hospodářské politiky