Na ÚP ČR se mohou lidé obracet i když ještě mají práci

Prioritním posláním Úřadu práce ČR je zprostředkování zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v jeho evidenci, nabízí širokou škálu služeb, jejichž cílem je pomoci konkrétnímu klientovi v získání nové práce. Na Úřad práce ČR se ale mohou obracet i ti, kteří zaměstnání mají a chtějí ho změnit, jsou ve výpovědní lhůtě nebo třeba studují či se starají o dítě do 4 let věku.
 
Pokud se zaevidují jako zájemci o zaměstnání, poskytne jim ÚP ČR takovou péči, aby v ideálním případě nastoupili rovnou k novému zaměstnavateli. Na rozdíl od uchazeče se zájemcem o zaměstnání může stát každý, kdo má zájem o zprostředkování práce. Stačí jen podat na kterémkoli kontaktním pracovišti ÚP ČR, bez ohledu na trvalé bydliště, žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání.
 
„Úřad práce ČR může následně takovému klientovi zprostředkovávat vhodné zaměstnání, poskytne mu kariérové poradenství nebo třeba zabezpečí, a to i finančně, vhodnou rekvalifikaci. V neposlední řadě ho může zařadit do některého z projektů a nabídnout mu tak ještě větší, a hlavně přesně cílenou a individuální péči. Za všechny mohu uvést např. celorepublikový projekt OUTPLACEMENT,“ vyjmenovává generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.
 
Právě tento projekt se zaměřuje na pomoc všem, kteří by mohli přijít o práci nebo se ocitnout v evidenci ÚP ČR jako nezaměstnaní. Pomáhá jim přejít z práce do práce. A netýká se jen případů hromadného propouštění. Vstoupit do něj mohou všichni, kteří se dostali do obtížné životní situace, jakou je budoucí ztráta zaměstnání. Jedinou podmínkou je, že se zaevidují na Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání. ÚP ČR jim pomůže najít to nejvhodnější řešení. Více informací, včetně videa, je k dispozici na webových stránkách ÚP ČR (https://www.uradprace.cz/web/cz/-/outplacement).
 
Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání je možné podávat hned několika způsoby. Lidé mohou s Úřadem práce ČR komunikovat elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem. Další možností je zaslání dokumentů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo jejich odevzdání v době úředních hodin na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Potřebný formulář je k dispozici na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-ozarazeni-do-evidence-zajemcu-o-zamestnani. Zájemce o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti ani při rekvalifikaci.
Pokud si lidé nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře nebo mají další dotazy obecného charakteru, mohou se obracet na Call centrum ÚP ČR prostřednictvím bezplatné linky 800 77 99 00. Dotazy lze posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz. V případě programu OUTPLACEMENT je zájemcům k dispozici speciální e-mailová adresa outplacement@uradprace.cz. Další praktické podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR – www.uradprace.cz.
 
Zájemci mohou využít i služeb „virtuálního asistenta“. Tzv. chatbot komunikuje na základě nejčastějších otázek z oblasti zaměstnanosti i nepojistných sociálních dávek. Pokud klient potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je vhodné obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR