Na zdravotnické tripartitě padla spousta otázek, ale bez odpovědí

První jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví v roce 2022 se konalo v pátek 14. ledna v odpoledních hodinách. Na programu byly tři body: novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, představení obsahové části programového prohlášení vlády v části zdravotnictví a kontrola úkolů z posledního jednání týmu.

Bohatá účast z ministerstev, z odborů i od zaměstnavatelů

Jednání se účastnili zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí náměstkyně Mgr. Dana Roučková, ředitel odboru Mgr. Jan Vrbický a stálá členka týmu Mgr. Markéta Vanclová. Z Ministerstva financí se on-line připojila stálá členka týmu Ing. Helena Doktorová. Ministerstvo zdravotnictví bylo zastoupeno náměstkem JUDr. Radkem Policarem, náměstkyní Ing. Helenou Rögnerovou, hlavní hygieničkou MUDr. Pavlou Svrčinovou, vedoucím oddělení úhradových mechanismů Mgr. Tomášem Trochem, on-line se připojil náměstek Ing. Milan Bláha.

Silné zastoupení měli zaměstnavatelé, účastnili se členové týmu prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký, viceprezident Bc. Vladimír Kothera, dále také stálí hosté.

Odbory zastoupili členové týmu předsedkyně odborového svazu Bc. Dagmar Žitníková, za LOK-SČL MUDr. Miloš Voleman a stálí hosté, místopředsedové odborového svazu Mgr. Luboš Francl a Mgr. Jana Hnyková a předseda LOK-SČL MUDr. Martin Engel.

Tento seznam není úplný, uvedla jsem hlavní diskutující a chtěla jsem tím doložit, že zastoupení týmu bylo silné, stejně jako očekávání informací.

Dopad na efektivitu jednání mělo především to, že bylo narychlo a mimo plán svoláno jednání vlády, což způsobilo neúčast ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR. Dopad na jednání mělo a bude zřejmě i nadále mít také to, že se vládní strany dohodly na způsobu zveřejňování výstupů a postojů k nastoleným otázkám. Stanoviska se budou zveřejňovat poté, co se rozhodne a shodne vláda, což se projevilo u obou projednávaných bodů.

Novelizace vyhlášky o očkování

První bod, novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, byl požadován k projednání ihned v prvním lednovém týdnu. Vyhláška, kterou schválila vláda premiéra Babiše, vyvolala nejen kritické postoje části společnosti, ale také nespočet otázek.

Kdo bude muset být očkován?

Kdy nejpozději?

Jakou dávkou?

Pokud nebude zaměstnanec očkován, obdrží výpověď?

A z jakého důvodu?

Ministr Válek po svém jmenování sdělil, že vyhláška bude novelizována, kdy a jak bude po novelizaci vypadat, jsme se ale na jednání nedozvěděli. O novele vyhlášky se diskutuje, předpokládá se řešení termínu účinnosti a změna okruhu povinně očkovaných osob. Problém je zde, vyhláška je účinná a změna je nutná co nejrychleji, aby zaměstnavatelé a zaměstnanci věděli, jak se budou muset zachovat.

Předsedkyně Dagmar Žitníková sdělila, že vyhláška je ve schválené podobě v rozporu se zákony a navíc způsobí obrovské personální problémy. Právníkům Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví předloží odbory konkrétní dotazy, na které by měly existovat jednoznačné odpovědi.

Předsedkyně Žitníková spolu s prezidentem Horeckým požadují rychlé jednání s ministrem.

Programové prohlášení vlády v části zdravotnictví

Plánovaný bod jednání k představení obsahové části připravovaného programového prohlášení vlády ČR v části zdravotnictví se projednal v rychlosti podobným způsobem. Vzhledem k tomu, že programové prohlášení je politickým dokumentem a jednání se neúčastnil ani pan ministr, ani politický náměstek, dohodli jsme se, že budeme požadovat projednání jednotlivých návrhů na změnu právních předpisů a záměrů uvedených v programovém prohlášení uvedených.

Zaměstnavatelé a odbory sdělili, že k programovému prohlášení zašlou písemná stanoviska, která budou přílohou zápisu.

Odbory požadují dodržování legislativního procesu

Tým se nejdéle zdržel při projednávání souhrnného bodu věnovaného různým otázkám a požadavkům účastníků.

Odbory úvodem uvedly, že nesouhlasí se způsobem projednání, či spíše neprojednání mimořádných opatření a dalších právních předpisů a požadují dodržování legislativního procesu.

Předsedkyně Žitníková sdělila, že odbory vyzvaly ministerstvo k projednání pracovní karantény, a to neproběhlo. S mimořádným opatřením k pracovní karanténě pro pracovníky ve zdravotnictví a v sociálních službách odborový svaz nesouhlasí, obává se negativních dopadů, a to jak na zaměstnance, tak na pacienty, opatření k pracovní karanténě odborový svaz navrhuje zrušit. 

Odbory požádaly, a bylo to schváleno, aby pokračovala práce odborných skupin, a to skupiny k personální stabilizaci, k reformě psychiatrické péče, k reformě orgánů ochrany veřejného zdraví a k ekonomice přímo řízených nemocnic. Pracovní tým nadále požaduje, aby bylo schváleno, aby materiály byly členům týmu předkládány již ve vnitřním připomínkovém řízení.

Pracovní tým znovu navrhl a požaduje, aby se v rámci předsednictví EU svolala konference k personálním otázkám a personálnímu zabezpečení resortu zdravotnictví.

Odbory na jednání nesouhlasily s tím, že se zmrazily platové tarify úředníkům a zaměstnancům hygienické služby a Ministerstva zdravotnictví.

Odbory uvedly, že není možné, aby se krátil rozpočet Ministerstva zdravotnictví.

Odbory připomněly dohodu s bývalou vládou na opětovné vypsání dotačního programu pro zdravotnické pracovníky v nemocnicích, kteří nestačili příspěvek na lázeňský a rehabilitační pobyt vyčerpat v roce 2021.

***

Jednání bylo ukončeno s tím, že sice bylo uskutečněno před jednáním Rady hospodářské sociální dohody (tripartita), které se bude konat 18. ledna, ale efektivita jednání a výstupy nebyly hodnoceny příliš kladně.

Jako vedoucí týmu jsem následující den oslovila ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, abychom si ujasnili roli a postavení pracovního týmu a následující jednání mělo pro členy týmu efekt a nebylo ztrátou času.

Ing. Ivana Břeňková, vedoucí pracovního týmu RHSD pro zdravotnictví

a vedoucí právního a sociálního oddělení OS

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR