Nadace The Kellner Family Foundation daruje půl miliardy na vybudování výzkumného onkologického centra v pražském Motole

Zleva: Ondřej Slabý, Radek Špíšek, Jana Kotalíková, Vlastimil Válek, Renáta Kellnerová, Petr Fiala, Miloslav Ludvík, Tomáš Büchler, Tomáš Kalina.
Zleva: Ondřej Slabý, Radek Špíšek, Jana Kotalíková, Vlastimil Válek, Renáta Kellnerová, Petr Fiala, Miloslav Ludvík, Tomáš Büchler, Tomáš Kalina.
Nadace The Kellner Family Foundation uzavřela s Fakultní nemocnicí v Motole a Ministerstvem zdravotnictví dohodu o spolupráci na projektu vybudování Vědeckého a diagnostického onkologického centra. Rodinná nadace Kellnerových poskytne dar ve výši 500 milionů korun, z nichž 300 milionů korun bude využito na stavbu tohoto výzkumného pracoviště v areálu motolské nemocnice. Zbývajících 200 milionů korun bude vědecké centrum čerpat postupně zejména na podporu vědecké činnosti po otevření centra na jaře 2026. Dle smlouvy o spolupráci poskytne ze svých zdrojů Ministerstvo zdravotnictví 240 milionů korun na nákup přístrojů a vnitřního vybavení. Součástí dohody je i závazek, že výzkumné centrum bude ve svém názvu užívat jméno Petra Kellnera.

„Onkologický výzkum, respektive hledání léku nové generace proti některým typům rakoviny, byla Petrova srdeční věc, které obětoval velmi mnoho,“ říká Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation a vdova po zakladateli PPF Petru Kellnerovi. „Do společnosti SOTIO, která se vývoji léčiv proti zhoubným nádorům věnuje už přes 10 let, PPF investovala desítky miliard. Vznik moderního onkologického centra v Praze, v jehož rámci by fungovalo i špičkové vědecké pracoviště, bylo něco, co si Petr velmi přál. Jsem ráda, že můžeme tomuto projektu pomoci, aby se stal realitou.“

„Rakovina je druhou nejčastější příčinou smrti českých občanů. Každý rok v jejím důsledku zemřou v České republice desítky tisíc lidí.  Všichni bohužel máme ve svém okolí někoho, kdo se s touto zákeřnou nemocí setkal. Jsem proto moc rád, že se podařilo dohodnout spolupráci mezi The Kellner Family Foundation, Fakultní nemocnicí v Motole a Ministerstvem zdravotnictví, která přinese 500 milionů korun ze soukromých zdrojů na vybudování a provoz Vědeckého a diagnostického onkologického centra. Je to doposud největší dar soukromého subjektu ve prospěch České republiky. Velmi si ho vážíme. Věřím, že napomůže s léčbou rakoviny a bude i dobrým příkladem pro další spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem,“ uvedl předseda vlády ČR Petr Fiala.

„Onkologická léčba a výzkum jsou pro mě jako lékaře a radiologa, toho času ministra zdravotnictví, velkou prioritou nejen na národní úrovni, ale i na té evropské. Štědrého daru nadace The Kellner Family Foundation si velmi vážím, a to o to více, že samotné centrum, které díky tomu vznikne, bude v majetku České republiky stejně jako potenciální objevy, se kterými nepochybně přijde. Získáme tak výzkumné centrum světové úrovně, čímž posílíme pozici České republiky jako jednoho z lídrů v onkologickém výzkumu a péči,“ uvedl místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Nadaci The Kellner Family Foundation založili Renáta a Petr Kellnerovi s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává a podporuje motivované děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Od roku 2002 do současnosti přispěla rodina Kellnerova prostřednictvím svých nadací společensky prospěšným projektům už 1,8 miliardy korun.

SOTIO Biotech je mezinárodní biotechnologická společnost, která zastřešuje aktivity skupiny PPF v oblasti výzkumu a vývoje nových protinádorových léčiv. Produktové portfolio společnosti zahrnuje přípravky na bázi interleukinu IL-15, platformu buněčné terapie CAR T, i novou generaci protinádorových přípravků na bázi konjugátu protilátky a léku (ADC).