Náš svaz je před III. sněmem stabilizovaný a v dobré kondici, tvrdí předseda OS PHGN Rostislav Palička

Pandemie covidu-19, válečný konflikt na Ukrajině a začínající energetická krize způsobená nejen válkou, jsou faktory, které komplikují život odborům a zaměstnancům. I za ztížených podmínek Odborový svaz PHGN plní své povinnosti vůči členům. V současné době dokončil vyjednávání dodatku odvětvové smlouvy a finišuje s přípravami na III. sněm, který se uskuteční tento měsíc v Luhačovicích. HGN o tom i dalších svazových akcích hovořil s předsedou Rostislavem Paličkou.

Které další události kromě sněmu jsou pro svaz v současné době důležité? 
Pokračujeme v zajišťování správy svazového majetku. V hotelu Harmonie 1 pokračují přípravné práce na rekonstrukci kotelny. Pracujeme na prodeji hotelu Harmonie 2 pořízením energetického průkazu budovy, změny geodetického plánu a přípravy kupních smluv. Cílem je vše připravit pro III. sněm svazu, který bude o prodeji rozhodovat. 

Svaz je členem Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, a tak se podílíme na rozhodování o jejích záměrech. Zásadní zprávou je, že unie připravuje novou koncepci prodeje odborového majetku. Rozhodnutí, zda nová koncepce bude schválena, by mělo padnout v červnu na valné hromadě majetkové unie. Podle původní koncepce by zbývající majetek odborů měl být prodán do roku 2027.

Významnou svazovou událostí byl březnový sněm Sdružení hornických odborů v Horní Suché, kterého jsem se zúčastnil a o jehož průběhu informuje v tomto čísle HGN předseda SHO Jiří Waloszek. Delegáti našeho odborového svazu byli také účastníky sněmu odborové centrály ČMKOS. 

Už jste jednali se zaměstnavateli a ministry vlády Petra Fialy? 
Ano. 17. března na jednání tripartity odbory vyjádřily obavy, zda je vláda připravena zvládnout obrovský příliv válečných uprchlíků z Ukrajiny. Také jsme hovořili o dopadech této situace na zdravotnictví, sociální služby a další oblasti. Odbory doporučily opatření, která by mohla vládě pomoci. Dále jsme 21. března jednali s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a jeho spolupracovníky. Ověřili jsme si, že součinnost například v otázce hornických důchodů a zákonů ohledně některých dávek bude pokračovat. Ministr Jurečka nás ujistil, že dveře ministerstva práce jsou nám otevřené. Škoda, že to samé nemůžeme říct o přístupu ministerstva průmyslu a ministerstva pro místní rozvoj. Na naši žádost o jednání se ani nenamáhali odpovědět. K důležitým jednáním řadíme také setkání s vedením Českého báňského úřadu, na kterém byla vyhodnocena spolupráce na úseku bezpečnosti a ochraně zdraví při práci za loňský rok. Obě strany ocenily, že v roce 2021 nedošlo při výkonu hornické činnosti k žádnému smrtelnému pracovnímu úrazu. 

Pracovní náplň funkcionářů zahrnuje i smutné povinnosti. Víte o nějakých aktuálních? 
Bohužel ano. V době, kdy zrovna nastupoval do funkce nový předseda odborové organizace Moravských naftových dolů Vladimír Havelka, se stal smrtelný pracovní úraz zaměstnance a našeho člena a bez živitele rodiny zůstaly dvě nezletilé děti. V rámci regulí odborového svazu jsme společně se svazovým inspektorem Ivo Kavkou osobně kondolovali vdově a předali jí peněžitý příspěvek pro sirotky. Podobnou událostí bylo neštěstí 18. března na Dole ČSM v OKD, kdy při likvidaci chodby asi 800 metrů pod zemí nastal zával. Mrtvým je zaměstnanec dodavatelské firmy. 

Jak hodnotíte vývoj v energetice, rostoucí ceny paliv a dopady, které to má na ekonomiku naší země? 
Začnu černým uhlí. Jediný černouhelný hlubinný důl v OKD není v současné době připraven na případné dlouhodobější prodloužení těžby po roce 2022. Sněm SHO se usnesl, že při případném pokračování těžby musí být zajištěny technické, mzdové a sociální náležitosti horníků a jejich bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V OKD fárá velká skupina starších zaměstnanců, kteří by těžko zvládali práci v náročném prostředí po naplnění důchodového věku. Pokud by vláda rozhodla prodloužit těžbu uhlí v Dole ČSM, je nezbytné, aby tuto skutečnost měla na zřeteli. 

Pokud se týká hnědého uhlí, zdůraznili jsme předsedovi ČMKOS a rovněž na jednání i ministru práce Marianovi Jurečkovi, že za stávající energetické krize považujeme hnědé uhlí za strategickou energetickou surovinu. Těžba v lomech na severu a západě Čech musí být zajištěna v takovém rozsahu, aby pokryla potřeby tepláren a elektráren na území České republiky.

Myslíte si, že vláda Petra Fialy vnímá začínající energetickou krizi a také podle toho jedná? 
Nemyslím si to. Naopak mě překvapuje, že vláda dosud nepřistoupila k zastropování cen paliv, elektřiny a tepla jako okolní státy. Nechápu, na co ještě čeká. V krizové situaci by kabinet neměl čekat na rozhodnutí Bruselu, ale samostatně jednat. V platnost má vstoupit zákon o ochraně ovzduší, který nařizuje občanům vyměnit kotle první a druhé emisní třídy, jinak jim hrozí pokuta padesát tisíc korun. Lidé tedy vyměnili nebo vymění kotel na uhlí za plynový a nastane situace, že plyn najednou nebude. Vláda musí okamžitě začít jednat především ve prospěch státu a obyvatel. Je to její povinnost. Ekologizace energetiky v duchu Zeleného údělu nemůže být za stávající situace na pořadu dne. Zelený úděl pro Evropu je mimo realitu, zvláště když zelení aktivisté doporučují právě v této kritické době přitvrdit v jeho prosazování. Dle mého názoru tyto skupiny zneužívají současné situace, když se snaží prosadit zájmy profitujících z obnovitelných zdrojů bez zajištění stálých a cenově dostupných energií občanům. V principu si myslím, že nemá nikdo důvod bránit se změně v energetickém sektoru, ale musí se to dělat postupnými, spolehlivými a odzkoušeným kroky, nikoli násilím bez dostupných technologií. 

V jaké kondici je odborový svaz před konáním dubnového III. sněmu v Luhačovicích? 
Náš odborový svaz je stabilizovaný, v dobré kondici, a to i po majetkové a finanční stránce. Na jedné straně navrhujeme prodat hotel Harmonie 2, který je před velkými investicemi, tak na straně druhé jsme rozšířili vlastnické portfolio o nové sídlo a další byt. Fungují všechny smluvní vztahy s našimi partnery, kterými jsou Český báňský úřad nebo státní podnik DIAMO. Platí to i pro Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, přestože jsme se v průběhu právě dokončeného vyjednávání dodatku odvětvové smlouvy setkali i s nekorektním jednáním. Doufáme, že to čas změní a budeme schopni vést se zástupci zaměstnavatelů seriózní jednání, a to už letos, kdy zahájíme vyjednávání nové kolektivní smlouvy vyššího stupně.

  • Zdroj: Odborový svaz PHGN