Nastavení digitální daně nesmí ohrozit digitální sféru do budoucna

Svaz průmyslu a dopravy ČR se nebrání diskusi nad přenastavením současného systému zdanění. S ohledem na složitost daňové a technologické problematiky nesmí ale vláda nastavením digitální daně způsobit škody, které ovlivní růst naší ekonomiky. Z pohledu firem je ideální hledat jednotné celosvětové řešení, které bude dobře připravené, proto se Svaz průmyslu účastní i diskusí v rámci OECD.

O různých formách zdanění digitální reklamy se diskutovalo již v minulosti. To byla i podstata návrhu užšího evropského řešení ze začátku tohoto roku, který ale nebyl schválen. Ministerstvo financí nyní deklaruje tzv. širší návrh, který počítá i se zdaněním prodeje shromážděných dat o uživatelích digitálních rozhraní a využívání mnohostranných rozhraní. Nepostihuje tedy pouze reklamu.

„Pro digitální sféru bude klíčové nastavení jednotlivých parametrů. Digitální daň nesmí ohrozit rozvoj této oblasti ekonomiky v ČR do budoucna. Většina firem daně řádně odvádí dle platných právních předpisů. Ministerstvo financí bude muset dobře vyřešit spoustu daňových a technických komplikací,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stávající návrh Ministerstva financí je zatím zveřejněn bez zásadních detailů. Sazba 7 % je však vyšší, než Svaz průmyslu očekával. V minulosti se v rámci evropského řešení diskutovalo spíše o 3% nebo 5% sazbách. Nevíme, jak návrh 7% sazby vznikl. Ve srovnání s evropskými zeměmi je to vyšší sazba. Svaz průmyslu proto očekává, že Ministerstvo financí zveřejní doprovodnou analýzu.

„Jednáme s Ministerstvem financí a věříme, že jeho záměrem není postihnout využití a rozvoj technologií v průmyslu a že tyto parametry návrhu ministerstvo zohlední. Doufáme, že nikdo nechce danit něco jen proto, že je to „digitální“, protože právě digitalizace nám může pomoci k vyšší přidané hodnotě,“ doplňuje Bohuslav Čížek.

Dnes už se prostřednictvím digitálních technologií řeší téměř vše od obchodování a eCommerce, hledání kapacit, sdílení informací. Firmy i občané využívají cloudová řešení, umělou inteligenci atd.

Pro více informací si můžete přečíst podrobný článek k této problematice zde.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy