Navazující výzva v programu Úspory energie

Podniky budou moci předkládat žádosti v programu Úspory energie i po 31. 10., pro velké podniky bude navýšena alokace

Výzva v programu Úspory energie bude pokračovat a naváže na stávající výzvu. MPO vydalo Svazem požadovanou informaci (konkrétní informaci naleznete zde) a spustilo schvalovací procesy, aby nová výzva okamžitě navázala na tu stávající, kterou MPO ukončí předčasně. Tím by měla být zajištěna potřebná kontinuita pro žadatele.

Svaz se snaží na základě zkušenosti svých členů přispět k pozitivnímu a efektivnímu čerpání v programu Úspory energie, například navrhuje úpravy podmínek výzev a hodnotících kritérií. Jedním z důvodů potřeby „správného“ nastavení programu je i zajištění plnění cíle energetických úspor vycházejícího z evropských norem. Svaz vítá, že byla vyslyšena věcná argumentace ohledně limitace alokace pro velké podniky a nyní lze již definitivně pracovat s upravenými limitacemi. Zároveň je potřeba dále pozitivně pracovat s tímto programem a využít možnosti podpory formou dotací, která může být v příštím programovacím období pro evropské strukturální a investiční fondy značně omezená. Původní zpráva MPO o předčasném ukončení právě běžící výzvy znejistěla žadatele, kteří měli projekt rozpracovaný a plánovali jej podat na konci letošního či začátku příštího roku. Svaz proto s MPO dojednal, aby nová výzva okamžitě navazovala na výzvu předchozí a byla průběžná. Firmy tak mohou své žádosti dále připravovat a předložit je i po 31. říjnu, kde konkrétně plánovaný příjem žádostí by měl být zahájen od 1.11. 2017 a ukončen k 30.4.2018.