Neformální Rada EU o nové rovnováze mezi institucemi EU

Neformální setkání hlav států a vlád členských států EU se koná  28. května 2019 se v Bruselu.

Volby do Evropského parlamentu, které v členských státech EU proběhly mezi 23. a 26. květnem, zahájily proces sestavování unijních institucí na příští legislativní období. Konkrétně musí Evropská rada navrhnout kandidáta na předsedu Evropské komise, jmenovat vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a následně po schválení Evropským parlamentem jmenovat i celé kolegium komisařů.

Instituce musí naplňovat svůj mandát daný Smlouvami. Strategické směřování EU by proto měla udávat Evropská rada. Evropská komise má být výkonnou a implementační složkou, musí fungovat jako nestranný strážce Smluv, který naplňuje politické priority ER a napomáhá hledání kompromisu mezi zájmy ČS. Politizace Komise, která se výrazně zvýšila po volbách do EP v roce 2014, naplňování této role zkomplikovala.

Vzhledem k ambicím EP vybírat předsedu Komise členské státy již na neformálním zasedání 28. 5. 2019 začínají koordinovat svůj postup při ustanovování Evropské komise. V počátečním stadiu vyjednávání s ostatními státy je třeba získat co nejvíce informací o preferencích ostatních členských států.

Při obsazování vedoucích funkcí (předsedy EK, předsedy ER, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a prezidenta ECB) je třeba brát ohled na udržení váhy mezi velkými a malými státy i mezi starými a novými členy EU. Pro udržení geografické rovnováhy by si nové členské státy měly udržet zastoupení na některém z vrcholných postů těchto institucí.

Česká republika má své ambice
Obměna na většině vrcholových pozic v Unii je příležitostí i pro ČR i navýšit svůj vliv v klíčových unijních institucích. ČR chce o institucionálních záležitostech jednat s partnerskými státy, například z koalice podobně smýšlejících států v oblasti vnitřního trhu (Nizozemsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Švédsko) nebo z širšího okruhu nových členských zemí. Během ustavování Komise bude ČR věnovat zvýšenou pozornost také obsazování pozic v kabinetech komisařů jiných členských států, neboť i tyto pozice mohou posílit její vliv. Z hlediska priorit ČR (zejména v odbourávání překážek ve vnitřním trhu) by bylo přínosné získat silné ekonomické portfolio.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie Evropská rada