Neformální Summit EU o institucionálních otázkách a financování

V Bruselu se 23. 2. uskuteční neformální setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států EU. Členové Evropské rady (ER) by se měli vyjádřit k proceduře výběru nejvyšších představitelů unijních institucí, především k proceduře výběru budoucího předsedy Evropské komise (EK), ke složení budoucího Evropského parlamentu (EP) a dále jak naložit s 73 mandáty uvolněnými zástupci UK po brexitu.

Příspěvkem EK k neformálnímu zasedání ER a k probíhající diskusi o institucionální reformě EU v návaznosti na tzv. Agendu lídrů je sdělení „Evropa, která přináší výsledky: institucionální možnosti, jak zefektivnit EU“. EK navrhuje podle svých slov sérii praktických kroků v rámci současného primárního práva, které mají zefektivnit fungování EU. Zastřešující sdělení doprovází rovněž „Doporučení: o posílení evropské povahy a efektivního průběhu voleb do Evropského parlamentu v roce 2019“.

Sdělení se dotýká také řady dalších souvisejících témat, především složení EP po brexitu (snížení počtu členů EP, přerozdělení křesel dnes obsazených britskými europoslanci, ponechání těchto mandátů pro budoucí rozšíření). Vedoucí představitelé EU musí také na nadcházejících jednáních ER rozhodnout o počtu členů Komise („jeden stát, jeden komisař“, či eventuální snížení počtu komisařů).

Sdělení EK se vyjadřuje také k možnosti sloučit funkce předsedů Evropské rady a Komise. Tento krok by podle něj pomohl překlenout často vnímaný antagonismus mezi oběma orgány a mohl se inspirovat stávající dvojjedinou funkcí vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečností politiku a místopředsedy EK na straně druhé v jedné osobě.

Evropští lídři budou na svém neformálním setkání v Bruselu diskutovat nejen o tom, jak by měla budoucí EU-27 vypadat, ale také jaké by měly být její hlavní priority. S tím souvisí i otázka financování, tj. zajištění prostředků na dosažení cílů, stanovených mj. v září 2016 v Bratislavě a v březnu 2017 v tzv. Římské deklaraci. Budoucí EU-27 musí být vybavena spolehlivým rozpočtem, který odolá v čase a umožní efektivně naplnit její priority. Jako vstup do této diskuze vydala Komise dne 14. února 2018 sdělení „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro EU, která efektivně naplní své priority pro období po roce 2020“ Komise ve svém sdělení zdůrazňuje, že VFR 2021+ musí lépe propojit dostupné financování s politickými prioritami, které by měl rozpočet podpořit. Pro lepší představu proto k jednotlivým prioritám připojuje ilustrativní scénáře, včetně příslušných finančních dopadů:

Vladimíra Drbalová