Největší rekonstrukce Strakovy akademie v historii skončila, na řadě je obnova zahrady

Historická budova Strakovy akademie už opět září novou fasádou, 25. června 2020.
Historická budova Strakovy akademie už opět září novou fasádou, 25. června 2020.
Oficiálním předáním stavby skončila ve čtvrtek 25. června 2020 komplexní oprava sídla vlády České republiky, Strakovy akademie. Probíhala od září 2017 a kromě opravy fasády budovy zahrnovala mimo jiné i výměnu či odbornou repasi okenních prvků, opravu štukových, kamenných, kovových a klempířských prvků, opravu břidlicové střechy a komínů či rekonstrukci oplocení a ohradních zdí.

Zrekonstruovanou budovu od představitelů sdružení firem HOCHTIEF CZ, a. s., a GEOSAN GROUP, a. s., převzala vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha. „Při této příležitosti bych chtěla velice poděkovat oběma firmám i jejich dodavatelům za výborně odvedenou práci, stejně tak kolegům, kteří měli stavbu na starost za Úřad vlády, a také všem zaměstnancům za součinnost a trpělivost v době nezbytných stavebních omezení,“ uvedla T. Bartha.

Budova Strakovy akademie z 90. let 19. století prošla v minulém století několika dílčími úpravami, například v průběhu 40. let či v 50. let, kdy se upravovala pro předsednictvo československé vlády a došlo například k přestavbě bývalé kaple na jednací sál vlády. Opravy fasád a oplechování střech proběhy částečně v 70. letech. Po roce 1989 došlo k několika dílčím stavebním úpravám, které měly za cíl odstranit některé necitlivé zásahy do historického objektu za komunistické éry. V roce 2002 došlo k zásadní modernizaci jednacího sálu vlády. Poslední velkou stavební úpravou bylo překrytí vnitřního atria skleněnou střechou a přeměna prostoru v tiskový sál. Přestavba byla realizována ve druhé polovině roku 2008 v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím v Radě EU v roce 2009.

Vzhledem ke značné degradaci fasády bylo uvažováno o komplexní opravě fasády již v průběhu 90. let minulého století, ke komplexní rekonstrukci se nepřistoupilo, ale byly prováděny pouze více či méně citlivé opravy havarijního stavu. Po podrobném průzkumu a zhodnocení stavu fasády, střechy a okenních výplní bylo koncem roku 2015 přijato koncepční řešení a bylo rozhodnuto o komplexní obnově všech těchto prvků.

Skončená kompletní obnova je tedy první takto rozsáhlou rekonstrukcí objektu v jeho novodobé historii. Veškeré práce probíhaly za plného provozu Úřadu vlády ČR pouze s drobnými omezeními a za dozoru zástupců památkové péče a pod odborným vedením odborníků z řad renomovaných restaurátorů. Postupy a použité technologie vycházely z provedených restaurátorských průzkumů před i v průběhu realizace. Byly voleny s cílem nejen dotčené partie památkového objektu opravit, ale učinit tak co nejméně invazivně, a pokud možno reverzibilně. Celá stavba byla konstruktivním hledáním kompromisu mezi ochranou památkové hodnoty objektu a požadavky na jeho funkční využití.

V rámci projektu stavbaři mimo jiné vyměnili či zrepasovali 700 okenních prvků včetně například tří speciálních velkoplošných okenních výplní do jednacího sálu vlády. Bylo opraveno 15 041 m2 plochy budovy a 2 240 m2 plochy oplocení a ohradní zdi, přičemž stavbaři spotřebovali například 1,1 kilometru měděného plechu na výměnu parapetů. Při opravě střechy bylo položeno 4 781 m2 břidlice, nainstalovány cca 3 kilometry chráněných ploch hrotovým systémem a 370 m2 ploch sítí na ochranu proti ptactvu. Na stavbě pracovalo současně až 70 dělníků. Celkem rekonstrukce stála více než 301,5 milionu korun.

Na rekonstrukci pláště Strakovy akademie by na podzim letošního roku měla navázat obnova zahrady. V kombinaci historických, moderních a ekologických prvků by zahrada měla v duchu původní Thomayerovy koncepce doplnit reprezentativní vzhled Strakovy akademie. Renovovaná zahrada by měla sloužit k reprezentačním účelům během českého předsednictví Radě EU ve druhé polovině roku 2022 a také široké veřejnosti, matkám s dětmi například během dnů otevřených dveří.