Nemáte dostatek peněz na nákup respirátorů, můžete požádat na Úřadu práce o MOP COVID-19

V souvislosti vládou vyhlášeným mimořádným opatřením k nošení ochranných prostředků dýchacích cest Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupnilo mimořádnou okamžitou pomoc (MOP COVID-19) na jejich zakoupení.
 
Nutné je, aby lidé, kteří potřebují při tomto výdaji podpořit, požádali o tuto dávku Úřad práce ČR. V rámci poskytování dávky MOP COVID-19 se nově od 1. 7. 2021 uznává na náklady na ochranné prostředky dýchacích cest částka ve výši 200 Kč na osobu na jeden měsíc (dosud to bylo 500 Kč).
 
Vše je možné zařídit elektronickou cestou, žádost o MOP COVID-19 lze nalézt na webových stránkách ZDE.
 
V žádosti v položce „Za jakým účelem žádáte o MOP“ je možné mj. zaškrtnout „Jiný účel“ a popsat, že se jedná např. o pořízení respirátorů. Žádosti o MOP COVID-19 je možné
podat hned několika způsoby – elektronicky (datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem), prostřednictvím pošty nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.
 
U osob, které nejsou příjemci opakujících se sociálních dávek, je potřeba maximální spolupráce s Úřadem práce ČR, tj. zejména předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů (pokud bude žádáno i o další saturaci nákladů, jako je např. bydlení), a v neposlední řadě také uvedení kontaktů, jako je adresa, telefon nebo mail, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti.
 
Nárok a výši MOP COVID-19 (stále jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi) ovlivňuje jen příjem (započítává se pouze z 50 %) a dostupná finanční hotovost. Proto je nutné
k žádosti doložit i aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny. Úřad práce ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě.
 
Žadatelé nemusí mít obavu výpisy předkládat. I nadále bude MOP COVID-19 poskytována tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí. Výše uvedené potřebné doklady platí pro žadatele, kteří nejsou dosavadními příjemci sociálních dávek a Úřad práce ČR tedy o nich doposud nemá potřebné informace.
 
MOP COVID-19 je dávkou nenárokovou a kromě respirátorů se poskytuje i na pokrytí základních životních potřeb, mezi které v této situaci patří především živobytí (jídlo, pití,
základní hygienické potřeby včetně ochranných prostředků dýchacích cest), nájem a služby spojené s bydlením, hypotéka, internet a služby spojené s telefonováním.
 
U osob, které jsou příjemci opakujících se sociálních dávek, Úřad práce ČR již potřebnými údaji disponuje, a proto je možné MOP COVID-19 na výdaj spojený s pořízením ochranných prostředků dýchacích cest vyhodnotit bezodkladně. U příjemců opakovaných dávek hmotné nouze, kterým bude MOP COVID-19 od července poskytnuta a u kterých bude existovat podezření, že by tuto dávku nevyužili k účelu, ke kterému byla určena, může ÚP ČR provést kontrolní šetření.
 
Pro osoby, které si nebudou moci dávku vyřídit, nebo nárok na tuto dávku nemají, budou prostřednictvím potravinových bank, jejich partnerů, především tedy poskytovatelů
sociálních služeb a obcí, distribuovány ze státních hmotných rezerv respirátory FFP2.
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR