Nesouhlas s plánovaným navyšováním mezd ve státní správě

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů odeslaly premiérovi dopis před pondělním jednáním triparty, ve kterém vyslovují zásadní nesouhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí ČR ohledně plošného navýšení platů zaměstnancům ve veřejné sféře o 3.000 Kč. Plošné navýšení prohloubí nerovnost mezi jednotlivými platovými třídami a bude znamenat vyšší zásah do státního rozpočtu, než je prezentovaných 21 mld. korun.

Znění dopisu:

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás z důvodu nedávného veřejného prohlášení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové o jejím záměru navýšit plošně platy všem zaměstnancům ve veřejné (státní) sféře o 3.000 Kč, a to s účinností od ledna 2022. Podle tohoto záměru, by všichni zaměstnanci státní sféry, ve všech platových kategoriích, měli dostat přidáno plošně 3.000 Kč do tarifu, tedy do základu platu.

To by znamenalo zásah do státního rozpočtu výrazně vyšší, než prezentovaných 21 mld. korun. Zároveň plošné navýšení všech platových tříd a stupňů ve stejné výši výrazně prohloubí nerovnost mezi jednotlivými platovými třídami, a tedy výrazně poškozuje ty zaměstnance, kteří mají vyšší platové třídy, tj. vyšší vzdělávání, kvalifikaci, a zastávají odbornější práci. Toto plošné navýšení naopak výrazně zvýhodňuje nízkokvalifikované profese, které dostanou relativní nejvyšší meziroční navýšení platů. Tento návrh tedy naprosto popírá principy spravedlivého odměňování a nezohledňuje např. délku praxe a věkovou rozmanitost. Povede k deformaci a znehodnocení tabulkového platového systému. Je signálem, že dlouho pracovat, studovat a zvyšovat a prohlubovat si kvalifikace se nevyplatí.

Je také nutné zohlednit velmi zásadní růst platů v minulém období. Pokud srovnáme například rok 2018 a 2020, pak dle ČSÚ rostly mzdy v nefinančních podnicích o 8,5 %, ve vládním sektoru vzrostly během tohoto období platy o 18 %. Stav, kdy výdělky ve veřejné sféře rostou dvojnásobným tempem oproti sféře soukromé, a zvláště v době těsně po prudkém ekonomickém propadu, je zcela neudržitelný. Fakticky se totiž platy ve veřejné sféře platí z daní sféry soukromé, nebo z dluhu, což jsou ovšem jen budoucí daně sféry soukromé.

V této souvislosti si dovolujeme připomenout Výroční zprávu NKÚ za rok 2020, kde se uvádí, že neustále roste počet státních zaměstnanců a výdaje na ně: “…od roku 2016 do roku 2019 se počet státních zaměstnanců zvýšil téměř o 27 tisíc a celkové prostředky na platy a ostatní platby vzrostly o více než 58 mld. Kč…”

Vážený pane předsedo vlády, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR vyslovují tímto zásadní nesouhlas s výše uvedeným návrhem ministryně práce a sociálních věcí ČR ohledně plošného navýšení platů zaměstnancům ve veřejné sféře o 3.000 Kč. V případě, že paní ministryně předloží tento návrh k projednání na zasedání vlády, dovolujeme si tímto požádat o jeho zamítnutí. Podle našeho názoru se jedná o předvolební kampaň s cílem získat voliče na úkor státních prostředků, tedy z peněz nás všech, a to bez jakéhokoliv transparentního hodnocení dopadů, ekonomické analýzy a odůvodnění tohoto návrhu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hanák v.r.
prezident SP ČR

Jan Wiesner v.r.
prezident KZPS ČR 

kategorie Aktuálně