Nezaměstnanost v březnu mírně klesla, z evidence odešlo přes 43 tisíc lidí

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2023 celkem 273 478 uchazečůo zaměstnání (UoZ), o 9 030 méně než v předchozím měsíci a o 20 605 více nežloni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně o 0,2 p.b. poklesl, meziročněmírně (o 0,3 p. b.) vzrostl. Ke konci března tak činil 3,7 %. V mezinárodnímsrovnání byla míra nezaměstnanosti podle posledních dostupných datEUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,3 %).
 
Vývoj na trhu práce aktuálně odpovídá ročnímu období, kdy jevnezaměstnanost v zimě vyšší a s příchodem jara klesá. Ze strany zaměstnavatelůvpřetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odbornýchvprofesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.
 
Do evidence ÚP ČR se v předchozím měsíci přihlásilo 34 361 lidí a naopakvodešlo 43,4 tisíc lidí. Řada z nich našla uplatnění v maloobchodu, ve stavebnictví,vveřejné správě, v obraně a sociálním zabezpečení, ve velkoobchodu nebo třeba vevškolství. A svou činnost aktuálně obnovují i živnostníci, kteří dočasně přerušili své podnikání.

„Březen je také typickým měsícem, kdy roste zájem zaměstnavatelů o veřejně prospěšné práce, především v rámci jarních úklidů veřejných prostranství. ÚP ČR s nimi po splnění zákonných podmínek uzavírá dohody. Hlavní nástup těchto činností očekáváme v dubnu. Dobrou zprávou je, že v následujících měsících by mohla nezaměstnanost s velkou pravděpodobností ještě dále klesat,“ shrnuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

 
Stále platí, že v přijímání nových zaměstnanců jsou zaměstnavatelé opatrnější než v předchozím roce a zaměřují se i na efektivnější vytváření finančních rezerv. Zejména kvůli dražším energiím či surovinám. Současně se ale většina z nich snaží udržet stávající stavy zaměstnanců a neplánuje výrazně propouštění. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od dopadů energetické krize na zaměstnavatele či třeba průběhu válečného konfliktu na Ukrajině.