Novela zákona o investičních pobídkách

Nová pravomoc vlády schvalovat všechny žádosti o investiční pobídky vyvolává otazníky

Svaz vítá změnu systému investičních pobídek a zaměření na přidanou hodnotu, dlouhodobě to požadoval. Otazníky ale vyvolává transparentnost pravomoci vlády schvalovat všechny pobídky. Změna pravomoci vlády byla do návrhu doplněna na poslední chvíli.

Vláda doteď schvalovala pouze investiční pobídky pro velké strategické investice. U výroby ve zpracovatelském průmyslu se jednalo o investice v hodnotě převyšujících 500 milionů Kč. Nově bude schvalovat všechny žádosti, i ty od malých a středních podniků.

Pravomoc vlády schvalovat všechny žádosti je nesystémová a nestandardní

Firmám, které budou žádat o investiční pobídky, přináší nejistotu. Všechny žádosti totiž už předschvaluje MPO spolu s dalšími úřady. Je tedy jasné, že ty, které se dostanou vládě na stůl, prošly sítem přidané hodnoty a splnily všechny zákonné podmínky, jako je výše mezd, spolupráce s výzkumnými organizacemi či podíl výzkumných pracovníků. Proto Svaz průmyslu nechápe, proč by nově měla mít vláda pravomoc žádost odmítnout. Není jasné, na základě jakých kritérií bude vláda žádosti na svých jednání dále filtrovat a schvalovat, ani jak dlouho budou podniky na rozhodnutí čekat.

Nyní se bude připravovat nařízení vlády, které ještě blíže určí síto pro přidanou hodnotu. Svaz průmyslu a dopravy ČR bude v jeho nastavení s MPO nadále spolupracovat. Svaz změnu systému pobídek a zaměření na přidanou hodnotu dlouhodobě požaduje.

Bližší informace k potřebě revize systému pobídek naleznete například v nedávném článku Svazu zde.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy