Nový režim na hranicích s Velkou Británií

Není zdaleka jisté, že dojde k dojednání obchodní dohody mezi Velkou Británií a EU do konce roku 2020. I kdyby k němu ale došlo, opustí na konci roku 2020 Británie celní unii a jednotný evropský trh. Tato změna s sebou v každém případě přinese nové povinnosti a změnu způsobu, jakým bude nejen zboží překračovat hranice. Dohoda by situaci usnadnila, zmírnila, nebo odstranila možná cla a nastavila jasný rámec, ale i tak dojde k citelné změně oproti dosavadnímu stavu.

Na tyto změny je potřeba se tedy připravit v každém případě. Níže najdete informace zveřejněné přímo britskou vládou, jejichž cílem je pomoci firmám zvládnout veškeré procesy pro export a import a informovat je podrobně o budoucím režimu na hranicích, který nastane, jakmile skončí přechodné období, tedy po 31.12. 2020.

I) Border Operating Model (dostupný na webových stránkách vlády), který nastiňuje procesy přechodu zboží mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, včetně popisu postupného třífázového zavedení hraničních kontrol. Na fungování hranice bylo z britské strany vyhrazeno vice než 700 mil. liber, které budou použity především na infrastrukturu, technologie a personální zabezpečení hranic.

II) Instrukce pro import export zboží, včetně pokynů pro celní deklarace, čísla EORI a zdanění.

III) Zde najdete informace ke specirfickému režimu, který začne platit na hranicích Severního Irska

Další informace se týkají daně z přidané hodnoty a vlivu brexitu zejména s ohledem na Severní Irsko. Pro Severní Irsko byl Evropskou komisí přijat nový prefix „XI“ před „Vat identification number (DIČ)„, aby se firmy lépe orientovaly, jaká pravidla se uplatňují. 

Věříme, že uvedené informace pomohou s přípravou na tuto situaci.

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika