O pomoci s obnovou Ukrajiny budou české firmy jednat ve Varšavě

Na 30 českých firem bude na mezinárodní konferenci Rebuild Ukraine ve Varšavě vyjednávat o možnostech svého zapojení do poválečné obnovy ukrajinské infrastruktury. Podnikatelé pod vedením Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR doprovodí do Polska na pracovní cestě ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu. Podnikatelskou delegaci ve dnech 15. až 16. února povede za Svaz průmyslu a dopravy viceprezidentka Milena Jabůrková, za Hospodářskou komoru viceprezident Radek Jakubský.

Rebuild Ukraine je mezinárodní konference, na níž se setkají zástupci ukrajinské místní správy a samosprávy, mezinárodních finančních institucí, donátoři, investoři a firmy především ze stavebního průmyslu, ale i vodohospodářství a dalších odvětví, které mohou přispět k obnově válkou zničené infrastruktury.

„Díky účasti v podnikatelské misi doprovázející ministra průmyslu a obchodu ČR získají firmy jedinečný přístup na jednání s potenciálními ukrajinskými partnery. O obnovu Ukrajiny je mezi podniky zájem. Dle našeho aktuálního průzkumu mezi bezmála 140 firmami má 60 % dotazovaných zájem se na poválečné obnově Ukrajiny podílet. Součástí naší delegace na veletrh Rebuild Ukraine jsou především firmy ze stavebnictví a stavebního průmyslu, ale i vodohospodářství a dalších odvětví, které mohou přispět k obnově zničené infrastruktury a budov a také firmy, které již mají či měly business aktivity na Ukrajině,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která spolu s viceprezidentem Hospodářské komory Radkem Jakubským podnikatelskou delegaci vede.

Během podnikatelské mise získají firmy mj. přístup na jednání s potenciálními ukrajinskými partnery a v rámci celé mezinárodní konference také s dalšími mezinárodními účastníky, stejně jako možnost zhlédnout prezentace vystavovatelů na varšavském EXPO XXI včetně české expozice.  

Náklady spojené s organizací mise si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.