Obchodní dohoda mezi EU a Singapurem vstoupí v platnost 21. listopadu

Po souhlasu Evropského parlamentu z února tohoto roku schválila obchodní dohody mezi EU a Singapurem o volném obchodu a o ochraně investic minulý týden i Evropská rada. To znamená, že dohoda o volném obchodu vstoupí v platnost již ve čtvrtek 21. listopadu 2019. Dohoda o ochraně investic pak hned po ratifikaci parlamenty členských států.

Předseda končící Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu řekl: „Jde o první bilaterální obchodní dohodu Evropské unie se zemí jihovýchodní Asie a základní kámen užší spolupráce mezi Evropou a jedním z nejdynamičtějších regionů světa. Je korunovací úsilí této Komise o vybudování partnerské sítě oddané otevřenému a spravedlivému obchodu respektujícímu pravidla. Od té doby, co jsem se v roce 2014 ujal úřadu, vytvořil obchod v Evropské unii 5 miliónů nových pracovních míst a v současnosti tak přispívá k zaměstnávání celkem 36 miliónu lidí. To, spolu se skutečností, že vytváří 35% HDP v celé EU, ukazuje, že obchod je obchod pro evropskou prosperitu životně důležitý.“

Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová k tomu dodala: “Obchodní dohoda se Singapurem je dalším důkazem naší oddanosti spravedlivému obchodu založenému na pravidlech. Z dohody budou profitovat pracovníci, zemědělci i firmy všech velikostí, a to jak tady v EU, tak v Singapuru. Dohoda obsahuje také silné klauzule o ochraně lidských a pracovních práv a o ochraně životního prostředí. Přijetí dohody se Singapurem znamená, že za poslední 5 let jsme jménem EU dojednali celkem 16 obchodních dohod. Celkem má tedy EU v současné době uzavřeno již 42 obchodních dohod se 73 partnery, což odpovídá třetině objemu obchodu celé EU. Jde o největší podobnou síť na celém světě.”

Singapur je pro Evropskou unii zdaleka největším obchodním partnerem v celé jihovýchodní Asii s celkovým objemem obchodu se zbožím přes 53 mld EUR a dalšími 51 mld EUR obchodu se službami. V Singapuru je registrováno více než 10 000 evropským firem, které jej využívají jako centrum svých aktivit pro celý pacifický region. Singapur je zároveň nejvýznamnější destinací evropských investic v Asii a investice mezi EU a Singapurem v posledních letech navíc rapidně rostou – v roce 2017 dosáhly vzájemné investice výše 344 mld EUR.

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje plodnou aktivitu Evropské komise v oblasti společné evropské obchodní politiky a vítá přínosy dojednaných dohod pro české firmy a jejich pracovníky.

Podrobněji k obsahu dohody se dočtete zde.

Olga Rozsívalová
kategorie Obchodní politika