Obchodní strategie EU pro 21. století

Dnešní globalizovaný mezinárodní obchod je vystaven řadě tlaků. Čelíme protekcionizmu, rostoucí nejistotě a snahám některých aktérů zpochybnit mnohostranný obchodní systém. Prostřednictvím čerstvě publikovaného strategického dokumentu Konfederace evropského podnikáni – BusinessEurope – vyjádřily podniky v EU svůj zájem na existenci otevřené, na pravidlech založené a lépe prosaditelné a vynutitelné Obchodní strategii EU.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje svou aktivitou ambiciózní obchodí politiku EU. Její dynamika a poměrně vysoká chuť partnerů jednat s EU jasně dokazují, jak velký význam obchodní spolupráce a přístup na náš evropský trh pro partnery a konkurenty má. Oceňujeme, že BusinessEurope zpracovalo svůj dokument „Obchodní strategie pro 21 století“, protože podmínky se mění, ale význam svobodného mezinárodního obchodu pro Evropu trvá již po staletí.

Nejen, že EU musí zůstat v první lize světového obchodu. Musí také být na stanovišti rozhodčích, jinak budeme hrát podle pravidel, která určí někdo jiný a nebudou se nám téměř jistě líbit.

Hlavními prioritami podnikatelské komunity je opětovné vyvážení vztahů EU s Čínou a USA, podpora reformované a lépe fungující Světové obchodní organizace (WTO) a pokračování obchodních a investičních jednání.

„Nehovoříme zde o něčem abstraktním, obchodní politika EU přináší každý den výhody firmám i zaměstnancům v celé EU, včetně České republiky. Roste export a s ním přidaná hodnota a mzdy. Lidé mají větší výběr výrobků a služeb ze zemí mimo EU, které ale plní naše náročné standardy a díky odstranění celních bariér jsou levnější,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jaroslav Hanák.

„Spolupracujme s partnery a konkurenty otevřeně a férově. Tam kde je to nutné, využijme obchodní sílu EU a jednejme o nastolení rovných podmínek pro evropské firmy všech velikostí a prosazujeme systém, který dovolí z volného obchodu těžit co nejširšímu okruhu obyvatel,“ dodal dále prezident Hanák.

Gbelec Ondřej
kategorie BusinessEurope