Obchodních dohody EU s Vietnamem ratifikovány

Evropský parlament schválil dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic mezi EU a Vietnamem.

Evropská unie doufá, že dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic podpoří vzájemný obchod a investice a že se zároveň stane odrazovým můstkem směrem ke sjednání širší dohody mezi evropským regionem a regionem jihovýchodní Asie.

Vietnam, rychle rostoucí ekonomika, jejíž bilaterální obchod se státy Evropské unie se za posledních deset let zpětinásobil, si od uzavřených dohod rovněž hodně slibuje – podle odhadů by v příštích 15ti letech mohly Vietnamu přinášet až 15 mld EUR ročně navíc za vývoz do EU.

Z pohledu České republiky patří Vietnam k tradičním mimoevropským ekonomickým partnerům. V minulém roce dosáhl obrat vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi nové historické úrovně 1,1 mld USD a očekává se, že díky úspěšnému sjednání dohody mezi EU a Vietnamem budou hospodářské vazby mezi ČR a Vietnamem nyní dále posíleny.

Dohoda přináší řadu ekonomických výhod, včetně odbourání až 99 % dovozních cel v obou směrech, efektivního odstranění netarifních překážek, vysoké ochrany zeměpisných označení (GIs), posílení dodržování mezinárodních obchodních standardů, otevření vietnamského trhu s veřejnými zakázkami, lepšího přístup na trh služeb atd.

Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR, k ratifikaci obchodních dohod uvedl: „Svaz průmyslu oceňuje nově ratifikované dohody jako další úspěch společné obchodní politiky EU. Z pohledu České republiky pak umožní našim firmám lépe využít dobré jméno, které Česká republika ve Vietnamu má. Naše vzájemné obchodní vztahy mají dlouhou a bohatou historii, mnoho vietnamských občanů, kteří studovali v minulosti v tehdejším Československu, si dodnes zachovali znalost českého jazyka a zájem o naší zemi. Ačkoli ale obchodní výměna rok od roku roste, bilance je stále ve prospěch vietnamské strany. ČR má s Vietnamem dlouhodobě obchodní deficit, který může vyrovnat jen tak, že bude vyvážet produkty s vyšší přidanou hodnotou. Svaz průmyslu proto doufá, že nově uzavřené dohody pomohou tento nepoměr zmírnit. Dohody odstraní řadu technických překážek obchodu – například v automobilovém průmyslu – a české firmy se budou nově moci účastnit vietnamských veřejných zakázek za stejných podmínek jako vietnamské společnosti.“

Generální ředitel BusinessEurope, evropské konfederace zaměstnavatelů, Markus J. Beyrer k rozhodnutí Evropského parlamentu uvedl: „Toto je přelomový okamžik pro společnou obchodní politiku EU, jelikož jde o vůbec první ucelené dohody uzavřené mezi EU a rozvojovou zemí. Nové dohody budou odrazovým můstkem k další hospodářské integraci mezi EU a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Rovněž napomohou firmám plně využít potenciál ekonomických příležitostí ve velice dynamické zemi s téměř 100 milióny obyvatel a s předpokládaným růstem HDP ve výši 6,5 % v roce 2020.“

„Pokud chce EU získat více geostrategické postavení ve světě, potřebuje silnější přítomnost v Asii. Tyto dohody konsolidují přítomnost EU v jednom z nejrychleji rostoucích regionů na světě a staví evropské firmy všech velikostí do stejného postavení s konkurenty ze zemí, které již s Vietnamem obchodní dohody mají, jako např. Ucelená a progresivní dohoda o trans-pacifickém partnerství (CPTPP nebo TPP11).

Podobné dohody snižují obchodní překážky a posilují investiční příležitosti, ze kterých mají prospěch firmy jak z EU, tak z Vietnamu, vytvářejí pracovní místa a generují ekonomický růst. Zároveň ovšem rovněž pomáhají prosazovat evropské hodnoty a normy v daném regionu: se silnými ustanoveními o environmentálních a pracovních standardech pomůže Vietnamu dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic dále pokročit směrem k prosperující a udržitelné budoucnosti respektující lidi i planetu“, dodává dále generální ředitel BusinessEurope. 

Fára Pavel
kategorie Obchodní politika