Očekáváme rychlá a efektivní jednání o sestavení vlády

Hanák-web

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nepolitickou organizací, ale voliči rozhodli a blahopřejeme vítězi voleb. V této fázi sice očekáváme, že proběhnou rychlá a efektivní jednání o sestavení poslanecké sněmovny, jejího vedení, ale z našeho pohledu je také důležité, aby bylo racionálně a zodpovědně rozhodnuto o vedení hospodářského, rozpočtového a sociálního výboru. Jednání o sestavení vlády samozřejmě nebudou jednoduchá, protože voliči rozdali hlasy pro mnoho politických stran, sestavení vlády bude velmi náročné. Klíčovým momentem je stabilizace ekonomiky, jakékoliv zdržování nebo dlouhá taktika nebo neúspěšná taktika o vyjednávání zemi neprospěje.

Jsem přesvědčen, že výsledky voleb nebudou znamenat žádné dramatické změny pro průmysl. Chci věřit, že ministr průmyslu bude člověk se zkušenostmi v oblasti průmyslu. Doufám a věřím tomu, že bude sestavena vláda, která udrží hospodářský růst a konkurenceschopnost země a bude umět komunikovat s podnikatelskou a zaměstnavatelskou sférou, protože i my jsme připraveni na jednání o budoucím vládním prohlášení v klíčových oblastech, které se nepovedly předcházející vládě.

Nová vláda by se měla zaměřit právě na oblasti, které se nepovedly řešit té předchozí. Na prvním místě je to výstavba dopravní infrastruktury, její legislativa, to znamená zákon o liniových stavbách a jeho výrazné zrychlení, výstavby silniční a dálniční sítě v zemi. Zadruhé je to proces digitalizace země, e-government je naprosto klíčovou věcí a chci věřit, že tato vláda posune i toto. Chci věřit, že se podaří reforma školství. To, že se vyměnili tři ministři v předcházející vládě, bylo důkazem, že to dobře nefungovalo. Očekáváme reformu odborného školství, podporu technického vzdělání a radikálnější řešení podpory vysokých škol, zvláště technických.

Jaroslav Hanák
Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR si definoval na začátku dubna své priority, požadavky byznysu pro novou vládu pro rozvoj české ekonomiky. Na definování priorit spolupracovalo přes 400 odborníků z firem pracujících v expertních týmech Svazu, odráží také zkušenosti Svazu z tripartity a dlouhodobého připomínkování české legislativy. Svaz s nimi od dubna postupně seznamoval politické strany a hnutí. Přečtěte si o prioritách SP ČR zde.

Čtyřleté volební období předchozí vlády ohodnotil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák na tradičním Sněmu SP ČR, který se konal na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na začátku října. Výběr z hodnocení uplynulého volebního období vlády najdete zde.

Tereza Řezníčková, kategorie Stanoviska SP ČR