Od 3. května se otevřou kadeřnictví a další služby péče o tělo, ve třech krajích se vrátí do škol další žáci

Tisková konference po jednání vlády, 26. dubna 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 26. dubna 2021.
Od pondělí 3. května se po celé republice budou moci otevřít kadeřnictví, pedikúry či kosmetické salony. V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se navíc budou moci za dodržení protiepidemických opatření vrátit do škol v rotační výuce i žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žáci 2. stupně základní školy. Příslušné změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví projednala vláda Andreje Babiše na schůzi v pondělí 26. dubna 2021.

Tzv. služby péče o tělo společně i služby péče o zvířata budou umožněny za podmínky, že se každý člen personálu věnuje jen jednomu klientovi, mezi zákazníky budou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci v posledních nanejvýš 90 dnech. V Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji budou moci pro individuální prohlídky otevřít muzea, galerie, hrady, zámky a další historické nebo kulturní objekty. Jejich návštěvníci budou mít povinnost používat respirátory.

Od 3. května bude umožněna v Královéhradeckém, Plzeňském a Karlovarském kraji prezenční docházka žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žáků 2. stupně základní školy, a to za podmínky rotační výuky. Nově otevřené školní ročníky se doplňují do mimořádného opatření o povinném testování ve školách a také do opatření k nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

V otevřených školách bude zároveň povoleno sportování a v těchto krajích bude možné obnovit i venkovní sportovní přípravu amatérských sportovců mladších 18 let, organizovanou sportovními svazy za podmínek, že na jednoho sportujícího připadne alespoň 15 metrů čtverečních sportoviště, že skupiny nepřesáhnou dvacet osob, že sportovci nebudou používat šatny a další vnitřní prostory a prokáží se platným testem na covid-19, případně prodělanou nemocí či očkováním.

Částečně se uvolní i provoz lázeňských zařízení. Lázeňskou léčebně rehabilitační péči bude možné poskytovat, pokud bude alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění nebo je poskytována pacientovi, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízení izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž nově zařadilo na seznam zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19 Indii. Do zemí s extrémním rizikem mají Češi a rezidenti žijící v české republice zákaz vycestovat a pro ty, kteří se z těchto zemí vracejí, případně z nich jako cizí státní příslušníci do ČR přijíždějí, stanovilo ministerstvo se souhlasem vlády přísná karanténní pravidla.

Vláda odsouhlasila také navýšení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na mimořádné odměny pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení. Ve vypsané dotační výzvě se sešlo 232 žádostí o dotaci a 44 žádostí o příspěvek zřizovatele v celkové výši 12 419 578 724 korun, což přesáhlo vládou určený maximální příspěvek ze státního rozpočtu, který činil 12,2 miliardy korun. Vláda proto rozhodla uvolnit z rozpočtu i zbývajících více než 219,5 milionu korun na dofinancování nároků.

Ministři rovněž odsouhlasili záměr místopředsedkyně vlády a ministryně financí na vydání rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru (SARS-CoV-2). Prominutí daně z příjmu za zdaňovací období započaté od 1. dubna 2019 do 30. dubna 2021 se bude týkat případů, kdy daňové subjekty investovaly do pořízení majetku na odborné vzdělávání a na tuto investici uplatnily příslušný daňový odpočet podle § 34g zákona o daních z příjmů. V důsledku nařízených protiepidemických opatření se ale dostaly do situace, kdy bez vlastního zavinění nemohou prokázat dostatečný rozsah využití pořízeného majetku na odborné vzdělávání v následujících zdaňovacích obdobích, což je jednou z podmínek využití odpočtu, a musely by tak zvyšovat svůj základ daně o dříve uplatněný odpočet. Proto jim ministryně financí generálním pardonem toto dodanění odpustí za podmínky, že doba použití takového majetku na odborné vzdělávání bude následně splněna v chybějících zdaňovacích obdobích do požadovaných tří.

Vláda projednala a vzala na vědomí také informaci o přípravě notifikace zastřešujícího schématu podpory podle článku 3.1 Sdělení Komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19 2020. Evropská komise ve snaze snížit počet průběžně zpracovávaných a posuzovaných notifikací ze všech členských států EU vyzvala členské státy, aby předložily Evropské komisi obecné zastřešující schéma podpory poskytované v souvislosti s pandemií covid-19. Zastřešující schéma podpory umožní, že už nebude nutné nechat si Evropskou komisí individuálně schvalovat každý jednotlivý program podpory.

Kabinet schválil Konvergenční program České republiky (duben 2021), který popisuje záměry a cíle hospodářské politiky vlády pro roky 2021–2024 zasazené do makroekonomického kontextu. Materiál, který Česká republika následně postoupí Radě Evropské unie a Evropské komisi k posouzení a vydání doporučení, mapuje situaci v české ekonomice zasažené koronavirovou krizí a jejími dopady jak do příjmové, tak i do výdajové stránky rozpočtu. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva financí.

Vláda schválila také návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020, který zkonstatoval schodek hospodaření státu ve výši 367 449 975 230,71 korun, ale třeba také přebytek rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti v České republice ve výši přesahující 14 miliard korun. Návrh teď ještě musí projednat Poslanecká sněmovna.

Vláda se zabývala i dvěma žádostmi o poskytnutí investiční pobídky. Žádosti firem PaperFoam Holding B.V. a Plzeňský Prazdroj, a. s., ale nevyhověla.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26–dubna-2021-187977/.