Od začátku srpna vstupuje v platnost dohoda EU-Vietnam

Od soboty 1. srpna 2020 vstupuje v platnost obchodní dohoda mezi EU a Vietnamem, nejkomplexnější obchodní dohoda EU uzavřená s rozvojovou zemí.

Díky dohodě budou v následujících 10 letech odstraněna téměř veškerá cla mezi oběma partnery. Dohoda také obsahuje nástroje zajišťující dodržování pravidel ochrany životního prostředí a práv zaměstnanců, kromě toho může být pozastavena, pokud se prokáže porušování lidských práv.

Dále dohoda obsahuje opatření zaměřená na odstranění regulatorních překážek, např. v oblasti automobilového sektoru.

Více informací v AJ