Odbory a ČLK prosadily u premiéra zvýšení platů a mezd ve zdravotnictví

České zdravotnictví je stabilní, personálně saturované, zdravotníci mají dostatek času na slaďování osobního a soukromého života, jejich platy a mzdy jsou na takové úrovni, že už další navýšení není třeba = ideální stav. A skutečnost? Mnoho nemocnic ohrožuje odchod jediného lékaře, v mnoha nemocnicích jsou zavřená oddělení, protože chybí sestry a další nelékaři.

Zdravotníci, kteří zůstávají, jsou považováni skoro za blázny. A jak by také nebyli. Lékaři běžně každý měsíc odpracují přes 300 hodin a sestry měly v období pandemie COVID-19 i dvacet šest dvanáctek. Že za tuto práci mají zaplaceno, je normální. Když se někdo rozhodne své práci obětovat osobní život, rodinu, přátele tak má alespoň peníze.

Ale má je opravdu? Informace o nárůstu průměrné mzdy v nemocnicích o 19 % je po rozboru navýšení úplně mimo. Jen odměny zvýšily průměr o 12 % a zbytek je 7 %!!! Paradoxy na nás číhají na každém kroku. Poslední nabídky na pozici strážníka u městské policie v jednom městě: nástupní plat 40 100 Kč, náborový příspěvek 100 000, požadované vzdělání SŠ, město nabízí zájemcům další benefity včetně možnosti zajištění ubytování. Která sestra má základní nástupní plat 40 100 Kč? A lékaři?

Hodně kamarádů mně po covidu sdělilo, že půjdou z nemocnic. Situace se nedá zvládnout a oni, jako ambulantní lékaři, budou mít daleko více času a stejné peníze. Žijeme v divné době a divné zemi. Za odbory jsme chtěli stabilizovat personál v nemocnicích zvýšením platů a mezd. Dle poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví – Rady poskytovatelů a také dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je zvýšení platů a mezd údajně kontraproduktivní. V žádném jiném sektoru zvýšení platů kontraproduktivní není. Vláda například vytváří podmínky, kterými se umožní zvýšit tabulkové platy IT a dalších specialistů, ve školství má závazek pravidelného navýšení.

Ve zdravotnictví to ovšem zřejmě neplatí. Peníze a navýšení platů jsme po mnoha tahanicích a vysvětlování prosadili, a to přes odpor ministra zdravotnictví a zaměstnavatelů, opět u premiéra Andreje Babiše. Kdo se ovšem ozval jako první? Samozřejmě ti, kteří nechtěli nic, čili poskytovatelé/zaměstnavatelé. Napsali svým členům, že oni prý docílili zvýšení platů a někteří šli dokonce tak daleko, že tvrdili, že navýšení prosadili přes odpor prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. Paradoxem je, že to byl on, kdo celou dobu prosazoval zvýšení financí a potažmo i zvýšení platů, a to jako jediný z řad ambulantního sektoru.

Na jednání s premiérem jsme chodili ve trojici: předseda LOK-SČL Martin Engel, prezident ČLK Milan Kubek a já. Opakovaně jsme upozorňovali na tristní personální situaci v nemocnicích a na dohody k navýšení mzdových indexů. Pro komplexní jednání jsme chtěli od ministra podklady, a to v časových řadách, aby bylo vidět, jak se komu navyšovaly úhrady a jaký je plán Ministerstva zdravotnictví pro rok 2022. Nedostali jsme nic.

Ministr Adam Vojtěch jen vše komentoval. Na prvním jednání sdělil, že navýšení úhrad kopíruje dohody a že bude v jednotlivých segmentech růst o 4 %. Sdělil také, že se nedohodli jen ambulantní specialisté a cudně zamlčel podmínku platnosti dohody u nemocnic, která platila jen v případě nezvýšení platů a mezd. Premiér Babiš se ovšem ptal na podrobnosti a na základě našeho doporučení dostal od ministra ekonomické podklady. A pak to začalo. Upozorňujeme, že nám podklady poskytnuté nebyly a vše interpretujeme jen podle toho, co bylo konstatováno ústně.

V podkladech byla dle sdělení premiéra úplně jiná čísla, než uváděl ministr. Navýšení úhrad o 4 % už nebyly 4 % všem, ale v průměru. A průměr? Například ambulantní specialisté – gynekologie navýšení o 16 %, stomatologie navýšení o 12 % – prý nové výkony. Navýšení u záchranné služby mínus 18 %, nemocnice růst o jedno procento. Vše proti plánu na rok 2021, žádné objektivní vyhodnocení, žádné zohlednění koronaviru. Dle ministra Adama Vojtěcha hrozí nedostatek financí ve zdravotnictví. Objektivní stav, kdy je na účtech zdravotních pojišťoven řádově okolo 60 mld. Kč, ministr nereflektoval.

Premiér chtěl znovu čísla, dostal je.

Odbory chtěly, aby byly navýšené platy a mzdy a aby na toto navýšení nemocnice dostaly finanční prostředky.

Česká lékařská komora chtěla, aby byla dodržena dohoda o zvýšení mzdových indexů o 10 % a aby proběhlo stejné navýšení jako u všech ostatních. Následně Milan Kubek požádal o zvýšení financí na platy a mzdy také v ambulantní sféře.

Za odbory jsme samozřejmě tento návrh podpořili, kolegyně v sociálních službách, v domácí péči, v mobilních hospicích, řidiči dopravy nemocných a raněných a všichni další si také zaslouží spravedlivou odměnu za svoji práci. Jaká byla dohoda? Zaměstnancům nemocnic v příloze nařízení vlády č. 1 a zdravotníkům zařazeným do 7. platové třídy v příloze č. 2 se zvýší platy o 1400 Kč. Zdravotníkům zařazeným od 8. platové třídy v příloze č. 2 a lékařům se zvýší platové tarify o 6 %. Adekvátně tomuto navýšení budou navýšené úhrady, a to tak, aby se mohly o stejné částky a stejná procenta zvýšit mzdy.

Ministr zdravotnictví původně tvrdil, že na zvýšení platů o 6 % stačí další tři procenta. Dle našich zkušeností samozřejmě nestačí, a proto Ministerstvo zdravotnictví navýšilo úhrady v průměru téměř o 9 %. Ne z důvodu tlaku Rady poskytovatelů, ale naprosto pragmaticky. Nemocnice by z navýšení o 3 % nezvládly zvýšit platy a mzdy o 6 %. Je nejvyšší drzostí zástupců jednotlivých segmentů tvrdit, že letošní navýšení platů je jejich zásluha. Dopisy některých pro jejich členy jsou až tak zavádějící, že dokonce vyznívají, že zástupci Rady poskytovatelů byli účastníky jednání s premiérem. Neuvěřitelné.

Společnost hrubne. Doby, kdy byl jednou z nejvyšších autorit lékař, a to i z důvodu morálních zásad a vzorového chování, bohužel pro část zástupců odborných společností už neplatí. Morální kredit vzal za své, a to jak při vyplácení odměn pro sestry z ambulancí, tak při jednání o platech. Normální slušní lékaři by se měli zamyslet nad tím, kdo je zastupuje, komu mohou věřit a kdo „jede“ v jejich neprospěch. Část zástupců Rady poskytovatelů určitě normálním lékařům nefandí.

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR