Odbory, asociace ve školství, školy i zaměstnavatelé protestují proti snižování platů speciálních pedagogů a dětských psychologů

Napsali společné stanovisko, vyjadřující nesouhlas se škodlivým pozměňovacím návrhem poslanců k novele zákona pedagogických pracovnících.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Unie školských asociací ČR CZESHA a Asociace speciálních pedagogů zásadně nesouhlasí s pozměňovacím návrhem Marka Výborného, Petra Gazdíka, Renáty Zajíčkové, Pavla Klímy a Jakuba Michálka ke změně zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, předloženým v rámci sněmovního tisku č. 289.

,,Vládní návrh novely zákona měl původně zajistit výši 130 % průměrného platu pro všechny pedagogické pracovníky, což považujeme za správné a spravedlivé. Pozměňovací návrh vše významně mění,” říká Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací CZESHA, ,,při jeho přijetí by se závazek netýkal velmi důležitých pedagogických pracovníků, jako jsou např. speciální pedagogové, psychologové a vychovatelé.”

František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství k tomu dodává: “Považuji za krajně nespravedlivé vyloučit z garantované výše platu pracovníky, kteří jsou pro fungování škol naprosto klíčoví a navíc je jich obrovský nedostatek.”

Mezi pedagogické pracovníky, kterých by se nově navýšení platů nemělo týkat, patří pedagogové v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, trenéři a vedoucí pedagogičtí pracovníci.

,,Jestli je cílem pozměňovacího návrhu ušetřit, měla by se vláda i poslanci hluboce zamyslet, zda jim těch pár ušetřených milionů stojí za demotivaci a možný odchod pracovníků, kteří ve školách řeší čím dál více psychologických a výchovných problémů dětí,” dodává Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Společné stanovisko výše uvedených institucí naleznete v příloze toho článku ve formě pdf.

__________________________________

 

V Praze dne 6. března 2023

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství, Unie školských asociací ČR CZESHA a Asociace speciálních pedagogů ČR

zásadně nesouhlasí

s pozměňovacím návrhem Marka Výborného, Petra Gazdíka, Renáty Zajíčkové, Pavla Klímy a Jakuba Michálka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 289

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících obsahuje ustanovení, které mělo zajistit výši průměrného platu pedagogického pracovníka ve výši stanoveného násobku průměrné mzdy v ČR z předminulého roku. To považujeme z hlediska zajištění kvalitního personálního zajištění výuky za zcela zásadní.

Předmětný pozměňovací návrh však vládní návrh velmi významně mění. Při přijetí pozměňovacího návrhu by se závazek netýkal všech pedagogických pracovníků, ale pouze učitelů. Mezi pedagogické pracovníky jsou přitom podle zákona 563/2004 Sb. zařazeni také tyto další skupiny zaměstnanců:

● pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
● vychovatel,
● speciální pedagog,
● psycholog,
● pedagog volného času,
● asistent pedagoga,
● trenér,
● vedoucí pedagogický pracovník.

Těchto pracovníků by se tedy uvedený závazek netýkal, což by se významně negativně promítlo do objemu platových prostředků, které jsou pro pedagogy rozpočtovány. Tito pracovníci jsou přitom pro fungování vzdělávacích zařízení velice potřební, a navíc se dlouhodobě potýkáme s jejich zoufalým nedostatkem.

Předmětný pozměňovací návrh proto zásadně odmítáme a vnímáme jej jako nerovný přístup k jednotlivým skupinám pedagogických pracovníků, což je neakceptovatelné.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA prezident UZS ČR

Mgr. František Dobšík předseda ČMOS PŠ

Ing. Jiří Zajíček předseda Unie CZESHA

PaedDr. Jiří Pilař předseda ASP ČR

Přílohy: