Odbory jsou proti transformaci jihomoravských nemocnic na akciovou společnost

Zástupci odborových organizací z jihomoravských nemocnic příspěvkových organizací, spolu s předsedkyní odborového svazu Dagmar Žitníkovou a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem, informovali v úterý 25. října v Brně na tiskové konferenci o nesouhlasu odborů s transformací nemocnic z celého kraje do jedné akciové společnosti a o důvodech tohoto nesouhlasu.

Tiskové konference se zúčastnil také předseda krajské rady OS Tomáš Havlásek a předseda odborové organizace ZZS Jihomoravského kraje Bohuslav Zrza, protože změna nemocnic by se, podle jihomoravských zdravotnických odborářů, promítla i do činnosti záchranky.

Záměr Rady kraje udělat tuto pro nemocnice i jejich zaměstnance zcela zásadní změnu se týká nemocnic ve Znojmě, Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Kyjově, Ivančicích, Letovicích, Tišnově a Hustopečích.

Základní odlišností pro zaměstnance je, že v akciových společnostech nejsou odměňováni podle platových tabulek dohodnutých s vládou a vydaných v jejím nařízení, ale mzdou. Jedním z nejčastějších argumentů při převodu nemocnic na akciové společnosti v jiných krajích bylo, že to povede k lepšímu odměňování zaměstnanců, což platové tabulky neumožňovaly. Opak je pravdou. Nemocnice akciové společnosti také odměňuji zaměstnance podle tabulek, ale jejich mzdové tabulky jsou o tisíce korun nižší než platové tabulky a například u zdravotních sester nyní tento rozdíl dosahuje výše až deset tisíc korun měsíčně.

Předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková zdůraznila, že se záměrem odborový svaz jednoznačně nesouhlasí, protože má zkušenosti z jiných krajů, kde jsou nemocnice transformované a kde tato transformace negativně dopadla jak na zaměstnance, tak na pacienty. Odborový svaz překvapilo, že usnesení Rady Jihomoravské kraje není veřejné, ale také to, že v zadání je hledání strategického partnera, který do nemocnic vstoupí, což popírá, co se říká obyvatelům kraje. Na základě předcházejících zkušeností ze Zlínského kraje si odbory myslí, že by tímto strategickým partnerem mohla být třeba soukromá společnost Penta. Záměr transformace nebyl projednaný ani na krajské tripartitě

Předseda LOK-SČL Martin Engel připomněl, že v této době je většina zdravotníků přetížená a unavená a do toho jim ještě kraj chce zhoršit pracovní podmínky.

Předseda jihomoravské krajské rady OS Tomáš Havlásek zdůraznil, že tady bylo porušeno všechno, co se mělo udělat. Navíc v materiálu o transformaci je uvedeno, že se o něm má zachovávat mlčenlivost a nemá se šířit, přitom materiály z Rady kraje mají být veřejné a nemocnice jsou veřejné instituce, které poskytují veřejnou službu. Akciové společnosti slouží především k dosahování zisku a veřejnou službu mají zajišťovat příspěvkové organizace. Je ustavena krajská tripartita, ale na ní informace o záměru transformovat nemocnice předložena nebyla. Krajská rada má zástupce ve zdravotní komisi krajské tripartity, dodnes tam žádná takováto informace nepřišla. Členka krajské rady je stálým hostem v sociálně zdravotní komisi Rady Jihomoravského kraje, která zasedala zhruba před týdnem, a kdyby to zástupkyně odborů neotevřela, tak ani na tuto komisi, kde se mají projednávat všechny materiály, tato informace nepřišla. Pokud takto vznikají rozhodnutí, je to vždycky podezřelé. V důvodové zprávě, která šla zastupitelům, se odkazuje na studii proveditelnosti transformace nemocnic na akciovou společnost s tím, že jde o tajný materiál.

Záchranář Bohuslav Zrza uvedl, že transformace dopadne i na záchrannou službu, která bude muset převážet pacienty na delší vzdálenosti.

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková upozornila, že zároveň se záměrem transformace není předložená celková koncepce, která by říkala, která nemocnice bude poskytovat jakou péči, což je naprosto zásadní. Pokud transformaci zastupitelé odsouhlasí, tak tvůrci koncepce dávají bianco šek.

Jana Procházková ze znojemské nemocnice k tomu uvedla, že již nyní mají nedostatek personálu a vážně hrozí, že s přechodem na akciovou společnost se situace ještě výrazně zhorší.

Také kolegové z dalších nemocnic jednání označili za nekorektní a potvrdili, že v případě transformace bude spousta zaměstnanců zvažovat další setrvání v nemocnici, zaměstnanci jsou nervózní, mají strach o své příjmy a někteří již uvažují o tom, že by šli pracovat do fakultní nemocnice do Brna nebo že by opustili zdravotnictví.

Dagmar Žitníková na závěr vysvětlila, že není pravda ani to, že akciová společnost se bude lépe řídit. Je to naopak, protože akciová společnost má své orgány, zatímco příspěvkové organizace jsou vlastně neziskovými společnostmi, které v případě potřeby může zadotovat kraj. V případě akciové společnosti je to daleko složitější. To se týká i využívání evropských finančních prostředků. Odborový svaz a LOK-SČL se obrátily dopisem na zastupitele, kde jim toto vše vysvětlují. A na zastupitele se obracejí také odborové organizace z nemocnic.

  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR