Odbory musejí kooperovat, shodli se předsedové OS KOVO a ŠKODA AUTO

Turbulentní události ekonomického rázu v dobách složitého geopolitického vývoje motivují odborové svazy k prohlubování spolupráce. Schůzka předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča a šéfa odborářů ve společnosti Škoda Auto Jaroslava Povšíka v úterý 16. srpna potvrdila jejich zájem na hledánícest k vzájemné podpoře společných cílů.
 
„Touto schůzkou jsme navázali na spolupráci, kterou nastartoval bývalý předseda OS KOVO Jaroslav Souček – nepochybuji o tom, že jsme na dobré cestě ji úspěšně rozvíjet. Období, které je před námi, od nás totiž bude vyžadovat extrémní úsilí a jsem přesvědčen, že solidární vztahy mezi našimi odborovými svazy mohou naprosto zásadně ovlivnit, nakolik silní a odolní v jakýchkoli krizích budeme,“ dodává
Roman Ďurčo.
 
Oba předsedové jednali o situaci v českém průmyslu i aktuálních problémech souvisejících s inflací a energiemi. Věnovali se rovněž strategii EU – prosazování uhlíkové neutrality, elektromobility a s tím související potřeby transformace průmyslu. Předmětem jednání se stal také konflikt na Ukrajině, jeho vliv na český i tuzemský průmysl i dopady na občany České republiky. Schůzky se rovněž zúčastnil předseda Základní organizace OS KOVO Třinecké Železárny Marcel Pielesz. Ten se v diskuzi zaměřil zejména na dlouhodobé, ale i současnou situací nově vyvolané problémy v ocelářství a přiblížil jejich možná řešení.
 
„Schůzka s kolegy Jaroslavem Povšíkem a Marcelem Pieleszem byla velmi věcná a profesionální. Spolupráce a vzájemné vztahy mezi odborovými svazy a odborovými organizacemi jsou, právě s ohledem na stále komplikovanější vývoj, mimořádně důležité. Věřím, že toto byl jen začátek a další spolupráce bude v budoucnu vedena v korektním duchu a prohlubována. Myslím, že je zřejmé, že máme společný cíl, a tím je silný mandát odborů v České Republice, což je zcela zásadní pro to, abychom mohli nekompromisně hájit zájmy našich členů,“ upozorňuje na význam tohoto setkání předseda OS KOVO Roman Ďurčo.
 
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák