Odbory potřetí jednaly s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2019

V pátek 31. srpna 2018 se uskutečnilo třetí jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2019.

Toto jednání navázalo na jednání z 19. června 2018 a z 9. července 2018. Tomuto jednání zároveň předcházela dohoda stran vládní koalice, že se navýší objem prostředků na platy o dalších cca 3. mld. Kč, příslušníkům bezpečnostních sborů se navýší platové tarify o 2 % a 6 % objemu bude realizováno navýšením zvláštních příplatků a ostatním zaměstnancům veřejných služeb a správy (mimo školství a zdravotnictví) se zvýší platové tarify o 4 %, objem na mimotarifní složky platu bude průměrně okolo 8 % a skupiny pracovníků s nízkými výdělky dostanou na přidání víc. Odbory deklarovaly, že vítají navýšení objemu prostředků na platy, ale zároveň nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení platových tarifů. Vznesly požadavek, aby se platové tarify u příslušníků bezpečnostních sborů navýšily na 4 % a u ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy (mimo školství a zdravotnictví) na 6 %.

Průběh jednání nebyl vůbec snadný, byl však velmi konstruktivní a obě strany si vzájemně vyměnily své argumenty. Závěry jednání:

1. Příslušníkům bezpečnostních sborů budou navýšeny platové tarify o 2 % a 6 % bude rozděleno ve zvláštních příplatcích.

2. Zaměstnancům veřejných služeb a správy se navýší platové tarify o 5 % (mimo pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků regionálního školství a zaměstnanců ve zdravotnictví).

3. Některé skupiny zaměstnanců s nízkými platy dostanou na přidání více a toto přidání bude garantováno prostřednictvím Usnesení Vlády ČR (jedná se o civilní zaměstnance státních zastupitelství a soudů, zaměstnance v kultuře pod ministerstvem kultury a zaměstnance úřadů práce a správy sociálního zabezpečení).

4. Již dříve došlo k dohodě u zaměstnanců v regionálním školství – učitelům se navýší platy o 15 % a nepedagogickým pracovníkům o 10 %.

5. O platech zaměstnanců ve zdravotnictví se ještě bude separátně jednat. 6. Dohoda o navýšení platů – od 1 ledna 2019.

Přílohy: