Odbory spojily síly na obranu budoucnosti Alstom a Bombardier transportation

16.7.2020 – Evropský akční den Alstom/Bombardier Transportation: Evropské odborové svazy hájící zájmy pracovníků Alstom a Bombardier Transportation se spojily a budou společně bojovat za úplnou transparentnost při plánovaném převzetí Bombardier Transporation ze strany Alstom a za záruky pro všechny zaměstnance a závody v Evropě.
 
„I když se v tuto chvíli zdá, že se tato změna našeho závodu Bombardier v České Lípě netýká, nemusí tomu tak být i do budoucna“, říká předsedkyně ZO OS KOVO BT Česká Lípa, Dita Hekerlová.
 
Pracovníci a jejich odborové svazy v obou společnostech požadují úplnou transparentnost při plánovaném převzetí a záruky pro všechna pracovní místa ve všech zemích.
 
Převzetí Bombardier transportation společností Alstom musí poskytnout záruky pro pracovníky a musí zajistit dlouhodobé průmyslové kapacity, aby se co nejlépe využilo vysoce rostoucího trhu.
 
Ani krize Covid-19 Alstom neodradila, a ten prosazuje svůj plán převzít Bombardier transportation (BT), tak jak bylo oznámeno v únoru tohoto roku.
 
Odborové svazy hájící zájmy pracovníků společností Alstom a BT v celé Evropě se proto dne 22. června sešly pod záštitou industriAll Europe, aby spojily své síly a aby varovaly, že mnoho otázek zůstalo otevřených, a to čtyři měsíce po oznámení. Zákaz cestování a sociální distancování nezabránilo 63 zástupcům zaměstnanců z 23 odborových organizací v 11 zemích, aby se sešli na online koordinačním setkání.
Evropa potřebuje silný průmysl železničních zařízení. Pracovníkům a jejich odborovým svazům však dosud není jasné, jak plánované převzetí zajistí budoucnost pracovních míst a pracovišť Alstom i BT v Evropě. Ze setkání tak vyplynulo jednotné poselství: Evropské odbory budou společně bojovat o úplnou transparentnost při plánovaném převzetí a záruky pro všechna pracovní místa ve všech zemích.
 
Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe: „Změna klimatu, digitalizace, urbanizace, zotavení se z pandemie Covid-19: všechny tyto výzvy vyžadují revidovaný přístup k mobilitě, v němž musí evropský průmysl železniční výroby hrát strategickou roli. Evropský průmysl železničních zařízení zaujímá vedoucí postavení na mezinárodní scéně díky vysoce kvalifikované pracovní síle vyvíjející špičkové technologie a mnohaletým zkušenostem získaným v průběhu let. Nikdy nepřijmeme, aby obchodní koncentrace v tomto odvětví ohrozila pracovní sílu světové úrovně a strategická pracovní místa. Převzetí Bombardier transportation společností Alstom musí poskytnout záruky pracovníkům a musí zajistit dlouhodobé průmyslové kapacity, aby se co nejlépe využilo vysoce rostoucího trhu.“
 
 
  • Zdroj: OS KOVO