OKD má za sebou informační pohovory se zaměstnanci, kteří opustí společnost na konci února

Personalisté OKD v minulých týdnech vedli osobní pohovory se zaměstnanci OKD, kteří ke konci února 2021 budou přecházet pod státní podnik DIAMO. Celkem se jedná o 1770 lidí. Z této skupiny zaměstnanců bude 493 nadále pracovat ve státním podniku DIAMO. Zbylých 1277 lidí bude připraveno k rozvázání pracovního poměru podle kolektivní smlouvy OKD.
„Jsme velmi rádi, že se podařilo se státním podnikem DIAMO vyjednat oproti původnímu plánu větší počet lidí, kteří v budoucnu budou pokračovat ve své práci a vykonávat útlumové práce na jednotlivých dolech,“ řekla Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.
Personalisté OKD usilovně pracují také v projektu Nová šichta, který pomáhá zaměstnancům společnosti s hledáním nového uplatnění.
„Naši lidé se aktivně podílejí na tom, aby zaměstnanci našli novou práci přesně podle jejich požadavků. A daří se nám také spolupráce s firmami v MS regionu, kteří projevují zájem o naše lidi,“ doplnila Radka Naňáková, personální ředitelka OKD.
 
  • Zdroj: OKD a.s.