OS KOVO pomohlo se směnami

O působení Odborů ve firmě jsme hovořili s Václavem Komínkem ze Seskupení členů Ball Beverage Packaging.
 
Kdy vzniklo Seskupení členů ve vaší firmě a proč?
Naše seskupení členů vzniklo na konci roku 2019. Hlavním důvodem byla změna rozpisu směn. Ve společnosti Ball operátoři pracují v nepřetržitém provozu a v kontu pracovní doby. A právě na konci roku 2019 přišlo vedení se změnou z 12hodinových na 8hodinové směny, ale se zachováním fondu hodin z 12hodinových směn. Bohužel v této době vedení nepřipustilo žádnou diskusi se zaměstnanci, a tak většina nespokojených zaměstnanců založila odbory jako poslední možnost zvrátit rozhodnutí vedení.
 
Jak probíhala jednání ve vaší firmě?
Jednání byla složitá. Ze začátku jsme naráželi na arogantní jednání a poté i na vyhrožování, ale nakonec se kolektivní smlouva dojednala. Ovšem ne všichni zaměstnanci byli s konečným zněním kolektivní smlouvy spokojeni. Po necelém roce jsme se vrátili zpět na 12hodinové směny. Důvodem byl tlak odborů, velké množství přesčasů, ale hlavně nedostatek zaměstnanců. S nástupem osmi hodinových směn začali odcházet zkušení pracovníci a tento trend pokračuje i nadále.
 
Jaké problémy v současné době řešíte?
V současnosti je největším problémem nedostatek zaměstnanců. Začíná se stavět nová továrna na Borských polích a část stávajících zaměstnanců se přesune rozjíždět novou výrobu. Bohužel hodně nových zaměstnanců odchází již ve zkušební době. Největším úkolem pro vedení a odbory je stabilizovat pracovní kolektiv a poté zaučit nové kolegy, protože na některých pracovištích to trvá minimálně půl roku, než se pracovník něco naučí. Doufám, že se poté rozroste i členská základna a zlepší pracovní podmínky pro všechny.
 
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák