OS řeší příplatky za práci na covidových odděleních

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se obrátil na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha kvůli příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro zaměstnance, kteří pracují na tzv. covidových odděleních. Požádal je o podporu upřesňující změny v příslušném nařízení vlády a zároveň jim zaslal návrh znění tohoto upřesnění.

Než k potřebné změně nařízení vlády dojde, požádal odborový svaz ministryni Maláčovou o vydání výkladového stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí.

__________________

V Praze dne 6. 12. 2021

Vážená paní ministryně,
dovoluji si na Vás obrátit se v záležitosti příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro zaměstnance, kteří pracují na tzv. covidových odděleních. Na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR se stále častěji obracejí odborové organizace a zaměstnavatelé, zda zaměstnancům pracujícím s pacienty nakaženými onemocněním COVID-19 náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí upravuje ust. § 117 a § 128 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále zákoník práce). Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku je dále upraveno v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (dále nařízení vlády). Ačkoliv je práce na tzv. covidových odděleních pro zaměstnance fyzicky i psychicky velmi náročná, kdy zaměstnanci nosí celotělové ochranné obleky, používají ochranu dýchacích cest i obličejové štíty, dennodenně se setkávají s nejtěžšími případy nákazy onemocnění COVID-19 a vystavují se případnému riziku nakažení, tak z § 6 nařízení vlády však bohužel výslovně nevyplývá, že se vztahuje na výkon práce v prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují s virem SARS-CoV-2 a jeho genetickými mutacemi.

Někteří zaměstnavatelé svým zaměstnancům za jejich práci na tzv. covidových odděleních příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí vyplácejí, jiní se však obávají, že by mohli být zřizovatelem nařčeni z nehospodárného využívání finančních prostředků a příplatek proto zaměstnancům raději vůbec nevyplácejí. Z uvedených důvodů považujeme současnou právní úpravu vymezení ztíženého pracovního prostředí ve smyslu práce na tzv. covidových odděleních s pacienty nakaženými onemocněním COVID-19 v praxi za nedostatečnou.

Vážená paní ministryně, chtěli bychom Vás požádat o zapojení se do řešení výše popsané problematiky tak, aby bylo zcela jednoznačné, že zaměstnancům za práci na tzv. covidových odděleních vzniká nárok na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Navrhovali bychom proto do textu § 6 odst. 2 písm. h) nařízení vlády, mezi taxativně vyjmenované biologické činitele, jejich zdroje a přenašeče doplnit výslovně i virus SARS-CoV-2 a jeho genetické mutace, a to následovně: V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „,virus SARS-CoV-2 a jeho genetické mutace“… Daná úprava by podle nás v praxi odstranila nejasnosti, zda zaměstnancům na tzv. covidových odděleních náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Vážená paní ministryně, s ohledem na mimořádné nároky, které jsou na zaměstnance ve zdravotnictví a v sociálních službách kladeny v současné již několikáté vlně epidemie COVID-19, s ohledem na zájem na stabilitě personálního zajištění a zajištění odpovídající kvalitní péče o pacienty, si na Vás dovolujeme apelovat, aby zaměstnancům pracujícím s pacienty nakaženými onemocněním COVID-19 byl na základě právní úpravy zaměstnavateli přiznán příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Vážená paní ministryně, do doby, než by byla přijata námi výše navrhovaná právní úprava, bychom od Vás velmi uvítali alespoň výkladové stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí v záležitosti vyplácení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí zaměstnancům, kteří pracují na tzv. covidových odděleních.

Vážená paní ministryně, předem Vám velmi děkujeme za Vaše zapojení a vyjádření se k výše uvedené problematice.

S pozdravem
Bc. Dagmar Žitníková
předsedkyně OSZSP ČR

 

  • Zdroj: Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR