OS zdravotnictví a sociální péče ČR je znepokojen přístupem vlády k platům

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky se znepokojením přijal informaci vlády ČR ke změnám v odměňování zaměstnanců veřejných služeb od 1. ledna 2022.

Předpokládali jsme, že vláda naváže kvalitní sociální dialog a že v jeho rámci budou vysvětlené předcházející dohody k navýšení platů zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách, pracovníků v kultuře, policistů, vojáků, hasičů, hygieniků, úředníků a všech dalších. Bohužel k jednání za všechny oblasti nedošlo a uzavřené dohody byly novou vládou naplněné pouze částečně.

Jako největší problém vnímáme, že určité profese už druhým rokem nedostanou na svých tarifech žádné zvýšení platů. Stát a další veřejnoprávní instituce přitom nemohou fungovat bez toho, aby někdo uklidil, uvařil, zkontroloval, rozhodl nebo provedl další činnosti, které stát považuje za prioritní a svým zaměstnancům a dalším zaměstnancům veřejných služeb ukládá. Stagnace platů hygieniků a dalších úředníků, umělců, kuchařů, údržbářů, uklízeček a dalších profesí se při plánované inflaci a růstu cen energií negativně dotkne tisíců rodin a stejně bude nutné nízkopříjmové skupiny podpořit jiným způsobem. Zdůrazňujeme, že práce má být motivační a má člověku zajistit důstojný život. Vyzýváme vládu, aby při přípravě státního rozpočtu své rozhodnutí ohledně platů státních úředníků a dalších zaměstnanců veřejných služeb přehodnotila. Za velmi rizikové v našem resortu považujeme zvláště nezvýšení platů zaměstnancům hygienické služby. Jejich role je v boji s pandemií nemoci COVID-19 nezastupitelná a motivace velmi nízká.

Motivační není ani zvýšení platů pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Lidé, kteří se starají o nejzranitelnější, jsou stále na chvostu a přitom se jednotlivé vládní strany v programovém prohlášení zavázaly, že „zajistíme spravedlivé odměňování pracovníků v sociálních službách a v sociální oblasti“.  Pokud by vláda postupovala tímto tempem, tak se obáváme, že deklarace zůstanou jen na papíře.

Za odborový svaz kvitujeme přístup ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který se s odbory sešel a podpořil dohody pro zdravotníky a zdravotnictví.

Nicméně celkový výsledek ani ve zdravotnictví neodpovídá dohodnutému navýšení. S politováním konstatujeme, že se tarifní platy ošetřovatelkám, sanitářům a dalším zdravotníkům zařazeným do 7. platových tříd zvýší jen o 700 Kč místo o dohodnutých 1400 Kč. Za ještě horší považujeme nezvýšení platů nezdravotníků. Uklízečky, kuchaři, údržbáři a také technicko-hospodářští pracovníci už ani vloni neměli zvýšené platy, a to je pro udržení těchto pracovníků velmi špatný vzkaz. O navýšení platů pro uvedené profese budeme jednat s managementy nemocnic a budeme hledat shodu na navýšení odměn za práci prostřednictvím kolektivních smluv. Úhradová vyhláška pro rok 2022 dohodnuté navýšení platů umožňuje.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyzývá vládu, aby zahájila standardní sociální dialog a jeho prostřednictvím řešila problémy, kterým musíme čelit.

  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR