Oslavme v ČR Světový den nepedagogů

16. květen 2022 patří nepedagogickým pracovníkům. Tento svátek je velmi mladý a možná ani nepedagogové o něm nevědí. Připomínáme si jej teprve od roku 2018, kdy byl vyhlášen světovou odborovou organizací Education Internactional (EI), která přijala deklaraci o právech a postavení těchto pracovníků. 

Nepedagogové jsou na rozdíl od učitelů pro veřejnost méně viditelní, ale pro chod škol nepostradatelní. EI v deklaraci zdůrazňuje, že by měli být uznáváni a respektováni pro svou velmi důležitou doplňkovou roli při zajišťování kvalitního vzdělávání. Poskytují ve školství nezbytný servis a bez něho nemůže řádná výuka vůbec probíhat. V ČR se k servisním zaměstnancům školství stát chová, pokud jde o jejich platy, doslova macešsky. Dokonce zažili dobu – v roce 2009 – kdy se jejich směšné platy ještě snižovaly. A teď v této složité době, kdy jim citelně z nízkých platů ukrajuje inflace, vláda jejich platy zmrazila. Chtěl bych u příležitosti Světového dne nepedagogů připomenout aktuální požadavek školských odborů – od 1. 7. 2022 zvýšit platy nepedagogů minimálně o 10 %!  Deklarace EI mj. jednoznačně uvádí, že všechny aspekty zaměstnání a odměňovní nepedagogů by neměly obsahovat žádnou formu diskriminace. 

František Dobšík

_________________________

Světový den nepedagogických pracovníků se slaví od roku 2018. Za vyhlášením Světového dne nepedagogických pracovníků stojí iniciativa organizace Education International. Education International v roce 2018 publikovala Deklaraci o právech a statusu nepedagogických pracovníků, kterou najdete v plném znění v tomto odkazu: Education International’s Declaration on the Rights and Status of Education Support Personnel.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství