Otevřený dopis předsedovi vlády kvůli zvýšení platů učitelů

Vážený pane předsedo vlády,

jak jste byl informován, došlo dne 24. září 2019 při projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2020 školskou tripartitou k nedohodě mezi ministerstvem školství a sociálními partnery, reprezentovanými Českomoravskou konfederací odborových svazů a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Důvodem sporu je otázka navýšení platů pedagogických pracovníků.

Při projednávání prvního návrhu rozpočtu školskou tripartitou dne 25. června 2019 přistoupili zástupci sociálních partnerů na nižší (desetiprocentní) navýšení platů pod podmínkou, že se platová úroveň ostatních zaměstnanců v platové sféře v příštím roce nezvýší více, než o tehdy očekávaná 2 až 3 %. Jelikož ale v průběhu přípravy rozpočtu a jeho schvalování vládou došlo k nárůstu o dalších zhruba 5 %, požadujeme, aby vláda a politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zajistily, aby do návrhu rozpočtu kapitoly školství byly dodatečně přesunuty další prostředky ve výši zhruba 5 mld. Kč.

K tomuto společnému postoji nás, střešní zástupce obou sociálních partnerů, vede přesvědčení, že investice do vzdělávání, a zvláště do platů učitelů, jsou vedle rozvoje infrastruktury a podpory vědy a výzkumu jediné smysluplné rozvojové investice, které mohou v současné době vláda a parlamentní strany učinit. Taktéž v situaci, kdy školám chybí kvalitní učitelé, zvláště pak přírodovědných a odborných předmětů, je platový růst jediným reálným benefitem, který může do škol přivést nové učitele, ať už z fakult určených k jejich vzdělávání, tak i z praxe. Tento platový rozdíl byl ovšem neplánovaným navýšením platů ostatních zaměstnanců v platové sféře aktuálním návrhem státního rozpočtu vymazán.

Vážený pane předsedo vlády, využijte prosím společné podpory navyšování platů učitelů od obou stran sociálního dialogu k tomu, aby se podmínky a situace v českém školství výrazně změnily k lepšímu. Záleží na tom budoucnost celé naší země.

Za Vaši pomoc a podporu v této záležitosti předem děkujeme.

 

Josef Středula                                                        Ing. Jaroslav Hanák
předseda ČMKOS                                                      prezident SP ČR