Palička: Za konec uhlí se politici budou zpovídat občanům, ne ekologům a Bruselu

Situace v těžebním průmyslu začíná být kritická. Aktuálně hrozí rychlejší uzavírání jednotlivých provozů, než se v hornictví počítalo. Původní plán útlumu OKD byl v roce 2030. Pak se hovořilo o roku 2028, 2025 a nyní o roce 2022. Sokolovská uhelná už v srpnu uzavřela provoz tlakové plynárny a bude propouštět. Na vině jsou tentokrát emisní povolenky. To bude mít ekonomické a sociální důsledky nejen na zaměstnance, ale celé regiony. Mezi horníky to vyvolává nejistotu, napětí. Situaci zhoršila i koronavirová nákaza. Za této situace musí nové vedení OS PHGN a SHO OKD kormidlovat odborový svaz v rozbouřených vodách, a především chránit své členy před dopady krize. O tom všem HGN hovořil s předsedou OS PHGN Rostislavem Paličkou.
 
Jak svaz fungoval v čase dovolených?
I v letních měsících funkcionáři a pracovníci odborového svazu a odborových sdružení nezaháleli. Byli jsme aktivními účastníky řady jednání o těžební situaci v OKD a Sokolovské uhelné. V nejbližší době koaliční vláda bude jednat a možná i schválí materiál o převodu části OKD na státní podnik Diamo. Souvisí s tím řada úkonů, které se musí provést vůči zaměstnancům. Bude třeba pohlídat, aby byla dodržena práva a povinnosti při přechodu zaměstnanců z OKD na Diamo. Bohužel, ne všichni budou moci mít možnost dál pracovat na Diamu, takže dojde k propouštění. A právě zde musí odborové organizace pohlídat, aby byly vůči všem dotčeným zaměstnancům dodrženy veškeré sociální a finanční nároky z toho vyplývající.
Propouštět bude i Sokolovská uhelná, konkrétně část zaměstnanců provozu tlakové plynárny. Jak bude o ně postaráno? 
Možným řešením by mohla být novelizace vládního nařízení číslo 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Byla by to rychlá, a především cílená pomoc konkrétním lidem, kteří přijdou o práci v rámci útlumu těžby a zpracování uhlí. Vláda by toto nařízení měla schvalovat již v září. Pokud se tak skutečně stane, budou touto novelizací pokryti všichni členové odborového svazu, kteří působí v uhelných společnostech. O tom všem jednáme s vládou i na všech dalších úrovních. Některá jednání byla tak trochu kuriózní. Například, když nás o setkání požádaly ekologické organizace, konkrétně šéf hnutí Duha a zástupce Greenpeace CZ. Vyjasnili jsme si vzájemné postoje a stanoviska v uhelné komisi, kde jsme všichni zastoupeni. Radikální ekology zaskočila rychlost, s jakou se začíná likvidovat uhelný průmysl, a projevili proto zájem podpořit odbory v uhelné komisi a v sociálních otázkách zaměstnanců uvedených firem.
 
Vlastníkem OKD je stát, Diamo je rovněž státní společnost. Nezodpovídá tedy vláda za energetickou koncepci a bezpečnost státu? A co v této souvislosti od kabinetu očekáváte?
Hrozí reálné nebezpečí, že těžební firmy, nebo jejich provozy skončí dříve, než se plánovalo. Vlastně už to začalo. Vláda by si měla uvědomit, že se nezodpovídá ekologům, klimatologům, zeleným aktivistům a Evropskému parlamentu a Komisi, ale voličům a občanům tohoto státu. Pokud skutečně dojde k překotnému uzavírání těžebních firem, které zajišťují palivo
pro uhelné elektrárny a teplárny, tak za ně neexistuje náhrada. Obnovitelné zdroje, biomasa, soláry a větrníky dostatek elektřiny a tepla pro domácnosti a koksovatelné uhlí pro hutě a ocelárny nejsou schopné zajistit. Hrozí katastrofa. Stát by podle našeho, a nejen našeho, mínění měl být uvážlivý a chovat se zodpovědně. Těžební společnosti a uhlí obecně nelze náhle odepsat, dokud nebudou vyřešeny náhradní zdroje. A to se jistě jen tak rychle nestane.
Znamená to, že o osudu OKD je již rozhodnuto?
To, o čem jsme hovořili, je pouze na papíře v podkladových materiálech pro vládu, která je bude nyní projednávat a schvalovat. Samozřejmě kromě tlakové plynárny SU, která již skončila. V každém případě by měl kabinet jasně říct, jak se v energetické politice státu bude dál postupovat.
Tento měsíc, konkrétně 16. září, bude v Luhačovicích jednat rada OS PHGN. Co bude na programu?
Bude to vlastně poprvé po březnovém sjezdu odborového svazu, kdy se fyzicky sejdeme za jedním pracovním stolem v hornickém hotelu Harmonie v Luhačovicích. Určitě při tom vzpomeneme na Den horníků, který připadá na 9. září. Bohužel největší těžební společnosti letos oslavy Dne horníků zrušily v důsledku koronavirové pandemie. Kromě běžného pracovního programu rady bude hlavním bodem jednání o rozpočtu a majetku odborového svazu. Proto se jednání rady zúčastní členové revizní komise. V listopadu by mělo začít budování nového balneoprovozu. Zároveň se opravuje bazén. Radu budu informovat o podrobnostech výběrového řízení, vítězné firmě a nákladech. Jde o investice zaměřené na další zhodnocení majetku odborového svazu, který slouží především našim členům a zaměstnancům. Předpokládáme rovněž, že nájemce hotelů Harmonie využije vládní program COVID a požádá radu o snížení nájemného za měsíce duben, květen a červen. O jednání rady a usnesení budou členy svazu určitě informovat naše noviny Horník-geolog-naftař. 
 
Článek vyšel v HGN č.9/2020
 
  • Zdroj: OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu