Pandemie COVID-19 zcela ochromila také lázeňství

Vyhlášení nouzového stavu a s ním související zavádění mimořádných opatření se lázní dotklo velice citelně.
 
Prvním zásahem do poskytování lázeňské péče bylo vyhlášení mimořádného opatření, kterým byl zakázán od 13. března 2020 provoz bazénů, saun a wellness služeb, což se ihned začalo projevovat na kvalitě poskytovaných služeb. Rovněž další mimořádné opatření, kterým byl od 14. března zakázán provoz v provozovnách stravovacích služeb, což se týká i kaváren, které jsou klienty lázní hojně navštěvované a patří to ke koloritu lázní, se projevil na náladě klientů.
 
Samozřejmě k psychické pohodě klientů nepřispěly ani obavy z šíření koronaviru. Navíc lázně bohužel byly zcela n okraji zájmu, co se týče zabezpečení ochranných pomůcek pro zaměstnance, ale i ochrany klientů.
 
Je jasné, že některé procedury (cvičení a podobně) se v rouškách provádět dají jen velmi těžko, zvláště u klientů, kteří mají dýchací problémy. Z těchto důvodů někteří klienti ukončovali pobyty předčasně.
 
Od 19. března
Další mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví zakázalo od 19. března 2020 lázním přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. V této době se již naplno začal zcela pochopitelně projevovat úbytek klientů lázní. Součástí
některých lázní jsou i odborné léčebné ústavy. Ty v této době zatím přijímaly pacienty bez omezení, což ale vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek vyvolávalo obavy personálu, protože nebylo možné stoprocentně zjistit, že přijímaní pacienti nejsou pozitivní na koronavirus.
 
Od 24. března
Navíc se ještě situace měnila velice rychle. Ministerstvo zdravotnictví vydáním dalšího mimořádného opatření zakázalo s platností od 24. března 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči přijímat nové pacienty.
Tento zákaz se tedy týkal i odborných léčebných ústavů.
 
Od 25. března
Ovšem hned 25. března bylo vydáno nové mimořádné opatření, které zákaz přijímání do odborných léčebných ústavů zrušilo a vrátilo zákaz přijímání nových pacientů pouze poskytovatelům zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči. V době, kdy se připravuje tento článek, je tedy v platnosti zákaz přijímání klientů do lázní, což už se projevilo tím, že většina lázeňských zařízení (těch, jejichž součástí není odborný léčebný ústav) je zcela bez klientů.
 
Program Antivirus
Zaměstnavatelé začali připravovat opatření, jak se s touto situací vyrovnat. I když byli v březnu v lázních ještě klienti, již se projevily důsledky výše uvedených opatření a někteří zaměstnanci již od vyhlášení mimořádných opatření v březnu byli doma. Vláda připravovala
program Antivirus, ze kterého je možné čerpat částečnou kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením
nákazy COVID-19. Program Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty, což se týká i lázní. Jenže informace se velice často měnily a zaměstnavatelé při jednání s našimi odboráři sami nevěděli, zda budou moci o finanční
pomoc žádat.
 
Vedení OS komunikovalo s odborovými organizacemi v lázních a ve spolupráci s předsedkyní sekce lázeňství Libuší Pavlíkovou a regionálním manažerem Václavem Matouškem požádalo o informace, jak se situace v jednotlivých lázeňských zařízeních řeší. Bohužel z některých odborových organizací v lázních se nepodařilo informace získat. Z těch organizací, které odborovému svazu informace poskytly, je vidět, že se situace poměrně významně liší.
 
Náhrady, dovolené,propouštění
Ve čtyřech zařízeních pobírají zaměstnanci náhradu ve výši 100 % průměrné mzdy bez dalších opatření. V jednom zařízení byla zaměstnancům nařízena dovolená od uzavření lázni (po odjezdu posledních klientů), ale je dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou
organizací, že pokud zaměstnavatel získá finanční prostředky z programu Antivirus, budou zaměstnanci převedeni z dovolené na překážku
v práci a dovolenou si podnik podrží k případnému prodloužení omezení. V dalším zařízení za březen zaměstnanci dostali mzdu, protože ještě měli klienty, o náhradách mzdy za duben se jedná, pokud zaměstnavatel dostane prostředky z programu Antivirus, měli by zaměstnanci dostat náhradu ve výši 100 %, zatím zaměstnavatel nařídil čerpání dovolené a náhradního volna, ale bohužel začalo propouštění zaměstnanců. Podobná situace je i v dalších lázních, kde zaměstnanci pobírají náhradu mzdy ve výši 100 %, ale probíhá nebo se připravuje snižování stavu zaměstnanců. Ve třech zařízeních pobírají zaměstnanci v současné době náhradu ve výši 60 % průměrné mzdy a zároveň zaměstnavatel buď již propouští, nebo propouštění připravuje. V dalším zařízení pobírají zaměstnanci 60 % mzdy a zatím se
snižování stavu zaměstnanců nepřipravuje.
 
Bohužel máme také informace ze dvou lázeňských zařízení, že zaměstnavatel ani neplánuje požádat o finanční prostředky z programu Antivirus a problémy řeší propouštěním. Je třeba říci, že v těch zařízeních, kde dochází ke snižování počtu zaměstnanců, postupuje zaměstnavatel v souladu s platnou legislativou a propouštění projednal s odborovou organizací. Ale na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že se opět projevuje, že nejhorší situace je v těch lázeňských zařízeních, která jsou v soukromém vlastnictví. Opět se ukazuje, že privatizace v poskytování péče nebyla šťastné řešení.
 
Lázně patří do zdravotní péče
Ovšem i v čase přípravy tohoto textu se informace měnily, takže je možné, že v době, kdy dostanete toto číslo Bulletinu, bude situace jiná.
Pro lázně je samozřejmě velice důležité, aby se jejich chod obnovil a do lázní se mohli vrátit klienti. Podle tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ze dne 14. dubna 2020 bude u lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ke konci dubna zhodnocena epidemiologická situace, na jejímž základě bude rozhodnuto o podmínkách její obnovy.
 
Vedení OS bude na všech úrovních jednat o tom, aby současný propad příjmů zdravotnických zařízení, a tedy i lázní, byl těmto zařízením kompenzován.
 
Premiér Andrej Babiš ve vysílání ČT dne 15. dubna přislíbil, že platba za státní pojištěnce musí být už letos od 1. června navýšena o 500 korun, čímž se dostane do systému navíc 19,2 miliardy korun, a příští rok o dalších 200 korun (tedy v roce 2021 celkem o 700 korun), což by přineslo dalších 53 miliard korun.
 
Lázně jsou nedílnou součástí zdravotní péče, a tedy i zde by se toto navýšení finančních prostředků mělo na příjmové stránce projevit.
Odborový svaz považuje lázně za velice důležitou součást poskytování zdravotní péče. N podzim minulého roku se podařilo obnovit činnost sekce lázeňství.
 
Po navrácení situace do normálu se vrátíme k tématům, o kterých jsme jednali. Jedním z nich je i příprava kolektivní smlouvy vyššího stupně pro lázně, na které se již v minulosti pracovalo.
 
Vedení odborového svazu všem zaměstnanců lázní děkuje za jejich práci a věří, že i v budoucnu budou lázně díky nim fungovat v plném rozsahu a klienti se do lázní budou rádi vracet, tak jako tomu bylo před epidemií.
 
 
  • Zdroj: OS zdravotnictví a sociální péče ČR, Bulletin 4/2020