Peníze přišly, budou sloužit huti v Ostravě?

Zdánlivě to vypadá, že je vše v pořádku. Všem zaměstnancům bylo tiskovou zprávou v pátek 7. května sděleno, že Liberty Ostrava již má na účtu 100 % částky za prodej emisních povolenek Liberty Galati. Zisk z tohoto prodeje byl použit na výplatu odměny k 70. výročí založení huti a každý zaměstnanec obdržel 13 070 Kč čistého. Zbylá část zisku by měla být použita na investiční projekty Liberty Ostrava. Na první pohled to vypadá, že se vlastně nic nestalo. Peníze přišly, tak co?

Ale ve skutečnosti nejsou peníze jako peníze. Peníze alokovány v povolenkách byly zárukou a jakousi jistotou, že budou sloužit na účely popsané v Dohodě mezi Liberty a odbory, což je modernizace huti. Není jednoduché s povolenkami obchodovat, aniž by to prošlo bez povšimnutí. Toto se, ale o penězích na účtu říct nedá. Nedá se dost dobře ohlídat, kde ve finále skončí a zkušenost z minulých let je alarmující. Peníze odtekly do zahraničí a v Ostravě zůstala podfinancovaná firma se zastaralým zařízením. Nutno dodat, že problém s investováním a chodem firmy musíme hledat již ve špatně nastavené privatizaci, kdy nový majitel neměl za povinnost tehdejší Novou huť modernizovat.

Tato zkušenost a obava o budoucnost firmy, významné nejen pro kraj, ale pro celou Českou republiku, je důvodem, proč nemůžeme být spokojeni. Cesty pro narovnání důvěry mohou být jen dvě. Buď se emisní povolenky za utržené peníze nakoupí zpět a budou uloženy pro potřeby modernizace, nebo se peníze jednoznačně a za jasných podmínek využijí pro budoucnost hutě.