Plánovaná rekonstrukce školy ani ředitelské volno nejsou důvody, s nimiž je podle předpisů o nemocenském pojištění spojen nárok na ošetřovné

Konec školního roku se blíží a některé školy se rozhodly vyhlásit ředitelské volno či zahájit plánovanou rekonstrukci objektu. Jelikož se v těchto případech jedná o plánované uzavření z rozhodnutí ředitele či ředitelky školského zařízení, osobám pobírajícím dávku ošetřovného za této situace ošetřovné nenáleží. V době letních prázdnin již nárok na ošetřovné nemáte, jelikož přijatá mimořádná vládní opatření v souvislosti s úpravou podmínek nároku na ošetřovné jsou platná do 30. června 2020.
 
Plánovaná rekonstrukce školy ani ředitelské volno nejsou důvody, s nimiž je podle předpisů o nemocenském pojištění spojen nárok na ošetřovné.
 
Právní úprava provedená březnovým zákonem č. 133/2020 Sb., o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění pozdějších dvou novel se dotkla věkové hranice dětí, na které lze ošetřovné čerpat, jeho výše a podpůrčí doby, avšak nezasahuje do výše zmíněné základní podmínky nároku na dávku (uzavření školy z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události).
 
Ředitelské volno ohlášené na poslední dva červnové dny nepředvídanou událostí není. Vyhlašuje se i během roku a rodiče s ním při zajišťování péče o děti počítají, mohou si v zaměstnání vyřídit dovolenou a trávit tak s dětmi delší čas. I táborové turnusy letos začínají již o posledním červnovém víkendu. Pečující osoba takovéto dny nevykazuje ve výkazu péče jako dny, kdy o dítě pečovala z důvodu mimořádného uzavření školy. A tyto dny nejsou omluvenou překážkou v práci na straně zaměstnance.
 
Ze stejných důvodů by ošetřovné nenáleželo ani v případě plánované rekonstrukce školy.
 
Nárok na ošetřovné rovněž nevzniká ve dnech, kdy je dítě ve škole, a to včetně předání vysvědčení či odevzdání knih. Proto pojištěnec/pojištěnka takové dny nebude uvádět ve výkazu péče jako dny péče o dítě, i když bude dítě ve škole např. jenom 1 hodinu.
 
Příklady:
 
1)Škola bude mít ke konci června ředitelské volno (29. a 30. 6. 2020)
V případě, kdy bude škola uzavřena od pondělí 29. 6. 2020 z důvodu ředitelského volna, je možné čerpat ošetřovné ještě za kalendářní dny sobotu a neděli 27. a 28. 6. 2020, pokud dítě nenavštěvuje školu ze zákonných důvodů a pokud v nich zaměstnanec o dítě pečoval.
 
2)Škola plánuje v červnu desetidenní rekonstrukci, po kterou bude uzavřena
Po dobu, po kterou je škola uzavřena kvůli rekonstrukci, není dán nárok na ošetřovné. Tyto dny si pojištěnec/pojištěnka nemůže uvést jako dny, kdy o dítě pečoval/a s nárokem na ošetřovné.
 
Podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného se od 1. 7. 2020 mění zpět do původního stavu. Čerpání ošetřovného během letních prázdnin bude možné pouze za splnění zákonem stanovených podmínek:
 
– Rodič nemůže vykonávat zaměstnání z důvodu ošetřování dítěte mladšího 10 let, které onemocnělo nebo utrpělo úraz.
– Ošetřování člena domácnosti (např. staršího dítěte), jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.
 
Ošetřovné je poskytováno na 9 kalendářních dnů, u samoživitelů na 16 kalendářních dnů.
 
Více informací k ošetřovnému z důvodu uzavření škol lze nalézt zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
 
  • Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení