Pod taktovkou Ivana Bartoše v Bruselu jednali evropští ministři pro digitalizaci

Pod taktovkou Ivana Bartoše v Bruselu jednali evropští ministři pro digitalizaci, 6. prosince 2022
Pod taktovkou Ivana Bartoše v Bruselu jednali evropští ministři pro digitalizaci, 6. prosince 2022
Digitální agenda byla jedním z výrazných témat končícího českého předsednictví. Ministři sedmadvacítky se sešli na zasedání Rady pro telekomunikace 6. prosince 2022 v Bruselu. Jednali o regulaci umělé inteligence, rozšíření elektronické identity, digitálním vzdělávání nebo IT vybavení pro Ukrajinu.

„V průběhu předsednictví jsme pracovali na řadě otevřených legislativních návrhů. Jsem velmi rád, že i díky výborné práci našich diplomatů se u dvou z nich podařilo nalézt jednomyslnou shodu všech členských států, kterou dnes stvrdili ministři,“ řekl Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci, který předsedal dnešnímu jednání Rady pro telekomunikace.

Ministři posvětili shodu Rady EU nad textem návrhu nařízení k umělé inteligenci (tzv. AI akt). Jedná se o první zastřešující evropskou legislativu, která se věnuje využití technologií založených na AI.  Záměrem je zajistit, aby tyto systémy vznikaly a fungovaly v souladu s lidskými právy a hodnotami Evropské unie, jako je např. právo na soukromí, důvěryhodnost a transparentnost.

EU tímto návrhem mimo jiné zcela zakazuje využívání některých technologií, jako jsou systémy hodnotící chování občanů na veřejnosti (tzv. social scoring, který známe z Číny) nebo systémy využívající podprahové techniky. Návrh českého předsednictví v Radě EU přináší i řadu podpůrných opatření pro další rozkvět tohoto odvětví v Evropě.

K zásadnímu posunu během doby trvání českého předsednictví došlo u návrhu elektronické identity (tzv. eIDAS2). Cílem návrhu je, aby občané a firmy mohli napříč EU využívat bezpečně a jednoduše digitální identitu při komunikaci se státem, ale i při využívání komerčních služeb. Návrh zavádí tzv. evropskou digitální peněženku, kterou budou moci občané používat ve formě mobilní aplikace.

Chystaná aplikace usnadní vyřizování nejrůznějších záležitostí s úřadem či firmou nejen v ČR, ale také napříč EU. Zároveň si budou moci uživatelé nahrát do aplikace řadu dalších dokumentů jako např. řidičský průkaz, osvědčení o dosaženém vzdělání a kvalifikacích. Digitální podoba těchto dokumentů bude rovnocenná papírové verzi. Na finální podobě obou výše zmíněných návrhů se musí nyní shodnout Rada EU spolu s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Ministři se v Bruselu věnovali také tématu digitálního vzdělávání. Podle posledních výsledků DESI indexu si pouze 54 % dospělé evropské populace osvojilo základní digitální dovednosti a EU také trápí enormní nedostatek IT expertů, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ministři proto vedli diskusi o tom, jak tento trend zvrátit.

„Otázka digitálních dovedností je naprosto klíčová k tomu, aby se nám dařilo využívat benefity digitální transformace naplno. S využitím finančních zdrojů z evropských programů se budeme v příštím roce v ČR této oblasti věnovat prioritně. Plánujeme například rozvinout silnou spolupráci se soukromým sektorem a neziskovými organizacemi,“ dodává Ivan Bartoš.

Za virtuální účasti náměstkyně ukrajinského vicepremiéra pro digitalizaci Valeriye Ionan projednali ministři a Evropská komise aktuální kroky na podporu Ukrajiny v dodávkách IT vybavení a spolupráci v oblasti digitálního vzdělávání.

Českému předsednictví se podařilo finálně dojednat dva nelegislativní návrhy, které byly dnes na Radě formálně schváleny. Prvním je politický program Digitální dekáda 2030, který stanovuje cíle, jež má v digitální transformaci EU splnit do roku 2030.

Cíle se týkají oblastí digitálního vzdělávání, konektivity, digitalizace podniků a digitálních veřejných služeb. Druhým dojednaným návrhem je Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu, kterým by se měli řídit jak zákonodárci, tak i nevládní organizace a soukromé společnosti. Smyslem prohlášení je vytvořit na člověka orientované, bezpečné a otevřené digitální prostředí.  

TZ Rady EU v angličtině: European digital identity (eID): Council makes headway towards EU digital wallet, a paradigm shift for digital identity in Europe – Consilium (europa.eu)